VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C, LT08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

 

Pagal adresatų sąrašą

 

 

 

Nr. R2-(D)-

    

 

 

 

 

 

DĖL PROGNOZUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS KAINOS NUSTATYMO METODIKOS pakeitimo projekto derinimo

 

Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad energijos gamintojai iš paskirtojo tiekėjo perka suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo būtinąjį kiekį ar šio kiekio dalį už Valstybinės kainų ir energetiko kontrolės komisijos (toliau – Komisija) patvirtintą tikslinę gamtinių dujų kainą ateinantiems kalendoriniams metams. Ši kaina, vadovaujantis objektyvumo ir skaidrumo principais, apskaičiuojama Komisijos nustatyta tvarka, pagal kompetenciją įvertinant visus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius, įskaitant gamtinių dujų tiekimo licencijas turinčių įmonių teikiamą informaciją, bet ja neapsiribojant, ir paskelbiama ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki šios kainos taikymo laikotarpio pradžios.

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 dalis numato, kad gamtinių dujų sektoriuje nustatydama konkrečias paslaugų kainas, Komisija reguliuoja tikslines gamtinių dujų kainas, gamtinių dujų sistemos balansavimo, buitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos, SGD perkrovos paslaugų kainas ir tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos dydį.

Siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-707 ir Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo
Nr. XI-2053 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatas (toliau kartu – Įstatymai), Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. O3-650 „Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Projekte siūloma:

– pakeisti Metodikoje vartojamą prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos sąvoką į tikslinės gamtinių dujų kainos sąvoką, kaip numatyta Įstatymuose;

– įtvirtinti galimybę Komisijai nustatyti skirtingą tikslinę gamtinių dujų kainą Druskininkų savivaldybės teritorijoje ir numatyti šios kainos nustatymo principus, siekiant įgyvendinti Gamtinių dujų įstatymo 39 straipsnio 3 dalies nuostatas. Vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo 39 straipsnio
3 dalyje įtvirtintu garantinio gamtinių dujų teikimo kainos skaičiavimo principu, Komisijos patvirtinta tikslinė gamtinių dujų kaina bus taikoma garantinio gamtinių dujų tiekimo atveju.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Atskirai Projektas ir lydimoji medžiaga siunčiami nebus. Komisija, vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, prašo pastabas ir pasiūlymus Projektui pateikti iki 2018 m. sausio 24 d. paštu (Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223), faksu (213 5270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Projektą parengė Lina Karpavičiūtė, Dujų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 5) 250 6183, el. p. lina.karpaviciute@regula.lt.

PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-650 „Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 8 lapai.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                          Inga Žilienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Karpavičiūtė, tel. (8 5) 250 6183, el. p. lina.karpaviciute@regula.lt

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M.
SAUSIO     D. RAŠTO NR.               ADRESATŲ SĄRAŠAS

 

1.      Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;

2.      Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;

3.      Lietuvos biodujų asociacija;

4.      Lietuvos energetikos konsultantų asociacija;

5.      Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija;

6.      AB „Amber Grid“;

7.      AB „Energijos skirstymo operatorius“;

8.      AB „Achema“;

9.      UAB „Intergas“;

10.  AB agrofirma „Josvainiai“;

11.  UAB „Fortum Heat Lietuva“;

12.  AB „Klaipėdos nafta“;

13.  AB „Lietuvos dujų tiekimas“;

14.  UAB LITGAS;

15.  UAB „Grata group“;

16.  UAB „Dujotekana“;

17.  UAB „Haupas“;

18.  UAB „European Gas Trading Group“;

19.  Lietuvos energijos gamyba;

20.  UAB „Enefit“;

21.  UAB „Elektrum Lietuva“;

22.  UAB „Scener“;

23.  UAB Kauno termofikacijos elektrinė;

24.  UAB „Energijos kodas“;

25.  UAB „Imlitex“;

26.  UAB „Geros dujos“;

27.  UAB „Vokadis“;

28.  UAB koncernas „Achemos grupė;

29.  UAB „MET Lithuania“;

30.  AS „Latvijas Gaze“;

31.  „Verum Plus“ AG;

32.  UAB „JetGas“;

33.  UAB „Achema Gas Trade“;

34.  Alpiq Energy ES;

35.  Eesti Energia AS;

36.  UAB „Arontera“;

37.  UAB GET Baltic.