PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMo PROJEKTO NR. XIVP-966

 

 

2021-11-10

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

Argumentai:

 

Šiuo metu valstybės centrinio biudžeto finansavimas mėgėjiško tradicinio liaudies meno kolektyvams yra labai kuklus.

 

2021 metų kovą patvirtintame Lietuvos Respublikos Kultūros ministro valdymo sričių 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane 2022 metams šioms išlaidoms buvo numatyta 1091,0 tūkstančių eurų asignavimų dydis.

 

Padidinus asignavimus šiai kultūros sričiai, būtų sudarytos galimybės pagerinti aprūpinimą tautiniais kostiumais ir instrumentais meno mėgėjų kolektyvus, ypač veikiančius regionuose. Didesni asignavimai leistų surengti daugiau ir geresnės kokybės kvalifikacijos kursų kultūros darbuotojams, padidinti premijas mėgėjų meno kolektyvams pagal kategorijas (šiuo metu jos siekia vos 600-800 eurų kolektyvui per metus).

 

Geresnis finansavimas leistų užtikrinti veiklos tęstinumą ir aprūpinimą, padėtų padengti kelionių į festivalius, komunalinių mokesčių ir kitus kaštus, reikalingus šiems kolektyvams veikti visavertiškai.

 

Pasiūlymas:

2022 metų biudžete 900 tūkst. eurų padidinti asignavimus Kultūros ministerijai, priemonei „Užtikrinti mėgėjų meno veiklos ir tradicinės kultūros tęstinumą“, taip užtikrinant didesnį ir stabilesnį meno saviveiklininkų finansavimą.

 Lėšų šaltinis: 

Valstybės biudžeto įplaukos iš akcizo už alkoholinius gėrimus bei apdorotą tabaką, viršplaninės biudžeto pajamos iš konfiskuoto turto realizavimo ir baudų už administracinės teisės pažeidimus, Valstybės investicijų programos sutaupytos (nepanaudotos) lėšos.

 

 


 

 

Teikia

Seimo nariai