LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO NR. X-493 23 ir 24  STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-09-23 Nr. XIIIP-5198

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisykles, pastabų neturime.

 

 

Departamento direktorius                                                                                Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Meškienė, tel. (85) 239 6089, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]