LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJOS IŠVADOS DĖL AUDRONĖS REMEIKIENĖS PETICIJOS“ PROJEKTO

 

2023-04-25 Nr. XIVP-2674

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

Departamento direktorius                                                                                          Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. [email protected]              

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]