VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

 

Pagal adresatų sąrašą

 

 

Nr. R2-(VTGI)-

 

 

 

 

 

 

 

DĖL Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų įsigaliojimo

 

 

            Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-178 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“, 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-177 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos“ 2010 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-103 „Dėl Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-179 „Dėl Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10 patvirtinimo“, 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-180 „Dėl Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo“, 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-181 „Dėl Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodo Nr. 2 patvirtinimo“, 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-182 „Dėl Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodo Nr. 3 patvirtinimo“, 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-183 „Dėl Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 patvirtinimo“, 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184 „Dėl Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo“, 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-185 „Dėl Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo“, 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-186 „Dėl Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodo Nr. 7 patvirtinimo“, 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8 patvirtinimo“, 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-188 „Dėl Šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas 1 m3 karšto vandens paruošti, metodo Nr. 9 patvirtinimo“ (toliau – Nutarimai) pripažino netekusiais galios šiuo metu galiojančius Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, patvirtino naujus Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus ir nauja redakcija išdėstė Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo taisykles.

Nutarimuose numatyta, kad Nutarimai įsigalioja po 12 mėnesių nuo jų paskelbimo Teisės aktų registre, t. y. 2017 m. birželio 15–16 d.

Komisija, siekdama nustatyti, ar yra pasiruošta taikyti nuo 2017 m. birželio 15–16 d. įsigaliosiančius Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, 2017 m. gegužės 25 d. kreipėsi į šilumos tiekimo veiklą vykdančias įmones su prašymu informuoti Komisiją, ar yra atlikti visi veiksmai, reikalingi naujiems Komisijos rekomenduojamiems šilumos paskirstymo metodams taikyti, taip pat nurodyti, ar yra poreikis numatyti vėlesnę šilumos paskirstymo metodų įsigaliojimo datą.

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad dalis šilumos tiekimo įmonių dėl užsitęsusio 2016–2017 m. šildymo sezono nespėjo atlikti ne šildymo sezono metu atliekamo šilumos paskirstymo pagal naujus Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus testavimo, parengė ir teikia derinti Nutarimų pakeitimo projektus (toliau – Projektai).

            Projektų tikslas – atidėti Nutarimų įsigaliojimą iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.

            Projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje bei Komisijos tinklalapyje www.regula.lt. Komisija, vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, prašo pateikti savo pastabas bei pasiūlymus Projektams per 3 darbo dienas nuo Projektų paskelbimo Teisės aktų informacinėje sistemoje dienos paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo Teisės aktų informacinę sistemą.

Projektus parengė Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vedėja Kristina Engelgardt-Tkačuk, tel. (8 5) 213 3437, el. p. kristina.engelgardt@regula.lt.

            PRIDEDAMA:

1.    Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-180 „Dėl Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo pakeitimo projektas, 1 lapas.

2.    Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-180 „Dėl Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

3.    Komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-181 „Dėl Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 1 lapas.

4.    Komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-181 „Dėl Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

5.    Komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-182 „Dėl Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 1 lapas.

6.    Komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-182 „Dėl Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimoprojekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

7.    Komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-183 „Dėl Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 1 lapas.

8.    Komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-183 „Dėl Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

9.    Komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-184 „Dėl Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 1 lapas.

10.     Komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-184 „Dėl Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

11.     Komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-185 „Dėl Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 1 lapas.

12.      Komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-185 „Dėl Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo“ pakeitimoprojekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

13.     Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-186 „Dėl Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodo Nr. 7 patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 1 lapas.

14.     Komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-186 „Dėl Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodo Nr. 7 patvirtinimo“ pakeitimo” projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

15.     Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8 patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas.

16.     Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8 patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

17.     Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-188 „Dėl Šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas
1 m3 karšto vandens paruošti, metodo Nr. 9 patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas.

18.     Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-188 „Dėl Šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas
1 m3 karšto vandens paruošti, metodo Nr. 9 patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

19.     Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-177 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2010 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-103 „Dėl Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas.

20.     Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-177 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2010 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-103 „Dėl Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

21.     Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-179 „Dėl Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10 patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas.

22.     Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-179 „Dėl Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10 patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas,
1 lapas.

23.     Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-178 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo“ projektas,
1 lapas.

24.     Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-178 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas,
1 lapas.

           

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                          Inga Žilienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: C:\Users\i.cerepokiene\Desktop\iso_big.pngK. Engelgardt-Tkačuk, tel. (8 5) 213 9324, el. p. kristina.engelgardt@regula.lt

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017-

RAŠTO NR. R2-(VTGI)         ADRESATŲ SĄRAŠAS

 

1.      Šilumos tiekėjų asociacijai, info@lsta.lt;

2.      AB „Vilniaus šilumos tinklai“, info@chc.lt;

3.      AB „Kauno energija“, info@kaunoenergija.lt;

4.      AB „Klaipėdos energija“, klenergija@klenergija.lt;

5.      AB „Šiaulių energija“, info@senergija.lt;

6.      AB „Panevėžio energija“, bendrove@pe.lt;

7.      AB „Jonavos šilumos tinklai“, jst.info@jonava.net;

8.      UAB „Litesko“, info@litesko.lt;

9.      UAB „Palangos šilumos tinklai“, info@palangosst.lt;

10.  UAB „Utenos šilumos tinklai“, siluma@ust.lt;

11.  UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, info@mst.lt;

12.  UAB „Skuodo šiluma“, info@skuodosiluma.lt;

13.  UAB „Šilalės šilumos tinklai“, info@silalessilumostinklai.lt;

14.  UAB „Kretingos šilumos tinklai“, info@kresiti.lt;

15.  UAB „Fortum Joniškio energija“, joniskio.energija@fortum.lt;

16.  UAB „Radviliškio šiluma“, info@radsiluma.lt;

17.  UAB „Akmenės energija“, info-nae@e-vac.lt;

18.  UAB „Šilutės šilumos tinklai, info@silutesst.lt;

19.  UAB „Fortum Švenčionių energija“, vaclovas.papinigis@fortum.lt;

20.  UAB „Raseinių šilumos tinklai“, info@raseiniust.lt;

21.  UAB „Širvintų šiluma“, siluma@sirvintusiluma.lt;

22.  UAB „Plungės šilumos tinklai“, info@plungessiluma.lt;

23.  UAB „Nemėžio komunalininkas“, nkomunalininkas@takas.lt;

24.  UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, administracija@eku.lt;

25.  UAB „Pakruojo šiluma“, pakruojo.siluma@gmail.com;

26.  UAB „Prienų energija“, info-pe@e-energija.lt;

27.  UAB „Molėtų šiluma“, ms@moletusiluma.lt;

28.  UAB „Lazdijų šiluma“, lazdijust@is.lt;

29.  UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, ist@takas.lt;

30.  UAB „Šakių šilumos tinklai“, info@sakiusiluma.lt;

31.  UAB „Varėnos šiluma“, info@vsiluma.lt;

32.  UAB „Tauragės šilumos tinklai“, taurage.st@zebra.lt;

33.  UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, info@sstinklai.lt;

34.  UAB „Birštono šiluma“, info@birstonosiluma.lt;

35.  UAB „Kaišiadorių šiluma“, centras@kaisiluma.lt;

36.  UAB „Anykščių šiluma“, ast.virgilijus@takas.lt;

37.  UAB „Nemenčinės komunalininkas“, info@nemenkom.lt;

38.  UAB „Ukmergės šiluma“, ukmergessiluma@takas.lt;

39.  UAB „Balterma ir Ko“, info@balterma.lt;

40.  VĮ „Visagino energija“, visagino_energija@visaginoenergija.lt;

41.  VšĮ Velžio komunalinis ūkis, info@velziokomunalinis.lt;

42.  Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji kolonija, pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt;

43.  Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;

44.  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.