PASIŪLYMAS

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO NR. IX-1675 7 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-241(2)

 

2017-05-04

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

3

 

 

Argumentai:

 

Manydami, kad didžioji dalis savivaldybių piniginei paramai nepanaudotų lėšų turėtų būti skiriama socialinėms paslaugoms teikti (pagalbai šeimoms, smurto ir savižudybių prevencijai, neįgaliųjų programoms ir kt.) siūlome, kad visos papildomos išlaidos, susijusios su šios pataisos įgyvendinimu turi būti savivaldybėms kompensuojamos iš valstybės biudžeto.

 

Pasiūlymas:

Papildyti įstatymo projekto 3 straipsnį 4 dalimi:

„4. Šiam įstatymui įgyvendinti skiriama valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija savivaldybių biudžetams.“

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Teikia

Seimo nariai:                                                  

                                                                                                           

                                                                                                                        Monika Navickienė

 

                                                                                                           

                                                                                                                        Rimantas Jonas Dagys