LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINĖS SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PROJEKTO

 

2019-08-19   Nr. XIIIP-3770(2)

Vilnius

 

             

 

              Įvertinę projektą pagal jo santykį su Konstitucija, galiojančiais įstatymais bei teisės technikos taisyklėmis, pastabų neturime.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vedėja,

pavaduojanti Teisės departamento direktorių                                                                 Daina Petrauskaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

E. Sadauskienė, tel. (8 5) 239 6167, el. p. [email protected]