PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

LAUKINĖS GYVŪNIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-498 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3817 (2)

 

2020-06-15

Vilnius

 

Eil. Nr.

Pasiūlymo turinys

str.

d. p.  

 

1.

17

27 d.

Argumentai:

Įstatymo projekte (toliau – Projektas) siūloma, siekiant efektyvesnės zoologijos sodo, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija,  veiklos, nustatyti, kad zoologijos sodas savo veiklą vykdytų bendradarbiaudamas su šio sodo taryba, kuri būtų kolegialus patariamasis organas.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 str. 2 d. 8 p., biudžetinės įstaigos gali turėti tuos organus, kurie  sudaryti pagal įstatymus ar Vyriausybės nutarimus, todėl  Projekte siūloma papildoma nuostata būtų įgyvendintas šis reikalavimas ir aplinkos ministras galėtų tvirtinti šios tarybos sudarymo tvarką ir jos nuostatus.

 

Pasiūlymas:

Papildyti  straipsnį  27 dalimi ir ją išdėstyti taip:

 

27. Zoologijos sodas, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija, veiklą vykdo bendradarbiaudamas su šio sodo taryba, kuri yra kolegialus patariamasis organas. Šios tarybos sudarymo tvarką nustato ir jos nuostatus tvirtina aplinkos ministras.

 

Teikia:

 

Seimo narys                                                                                        Kęstutis Mažeika