LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MAISTO ĮSTATYMO NR. VIII-1608 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 62 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-11-20 Nr. XIVP-2890(3)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                       Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. +370 5 209 6546, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. +370 5 209 6843, el. p. [email protected]