PASIŪLYMAS

vietos SAVIVALDOS ĮSTATYMO Nr. I-533 19, 27 ir 51 STRAIPSNIŲ pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-2192(2)

 

2020-12-17

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

4

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad priėmus svarstomą naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatymą reikės priimti įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, pateiktas pasiūlymas numatyti vėlesnę įstatymo projekto Nr. XIIIP-2183(2) įsigaliojimo datą – 2021 m. liepos 1 d.

Siekiant suderinti įstatymų projektų pakete esančių įstatymų projektų įsigaliojimo datas, siūlytina nukelti svarstomo įstatymo projekto įsigaliojimo datą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto Nr. XIIIP-2192(2) 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio liepos 1 d.“

 


 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                                                  Rasa Budbergytė