LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Švietimo ir mokslo komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO XIVP-2448

 

2023-05-17  Nr. 106-P-19

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas, Komiteto pirmininko pavaduotoja Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Komiteto nariai Dalia Asanavičiūtė, Eugenijus Jovaiša, Silva Lengvinienė, Laima Nagienė, Aušrinė Norkienė, Beata Pietkiewicz, Edmundas Pupinis, Edita Rudelienė, Vilija Targamadzė, Švietimo ir mokslo komiteto biuro vedėja Lina Vingrytė, patarėjos Justina Paukštė, Rūta Steponėnienė, Deimantė Žegunė, padėjėja Girmantė Petraukskaitė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-02-28

(XIVP-2448)

1

(1)

 

(2)

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį, kad projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies punktų numeracija „6–73“ ir „7–74“ tikslintina atsižvelgiant į galiojančio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies punktų numeraciją - paskutinis 1 straipsnio 2 dalies punktas yra 77.

Pritarti iš dalies

Apjungus projektus keičiasi punktų numeracija.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-02-28

(XIVP-2587)

1

(1)

 

(2)

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį, kad Seime yra registruotas to paties keičiamo įstatymo tos pačios straipsnio dalies pakeitimo projektas reg. Nr. XIVP-2585, kuriame numatytas skirtingas keičiamo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies reglamentavimas ir kuriame numatomas naujas keičiamo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies punktų numeravimas. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į Seimo statuto 137 straipsnio 4 dalies nuostatas. 

Pritarti iš dalies

Apjungus projektus keičiasi punktų numeracija.

Projekto Nr. XIVP-2585 dar nebuvo pateikimo.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-04-25

(XIVP-2675)

1

(1)

 

(2)

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį, kad Seime yra registruoti to paties keičiamo įstatymo tos pačios straipsnio dalies pakeitimo projektai reg. Nr. XIVP-2448, reg. Nr. XIVP-2585 ir reg. Nr. XIVP-2587, kuriuose numatytas naujas keičiamo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies punktų numeravimas. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į Seimo statuto 137 straipsnio 4 dalies nuostatas. 

Pritarti iš dalies

Apjungus projektus keičiasi punktų numeracija.

Projekto Nr. XIVP-2585 dar nebuvo pateikimo.

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė

2023-03-15

(XIVP-2448)

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2448 atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Atsižvelgti

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė

2023-04-05

(XIVP-2587)

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2587 atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

 

Atsižvelgti

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė

2023-04-05

(XIVP-2675)

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2675 atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Atsižvelgti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: nepateikta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: nepateikta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys

Justas Džiugelis

2023-03-10

(XIVP-2448)

 

1

(2)

 

(16)

 

 

Argumentai: pritariant įstatymo projekto tikslui  įtvirtinti atmintinų dienų sąraše Pasaulinę nevyriausybinių organizacijų dieną, kurių nauda visuomenei tik didėja, kartu siūloma Atmintinų dienų įstatymą papildyti ir Nuotoliu dirbančiųjų diena bei ją minėti kovo 24 dieną.

Nors užsitęsusi COVID–19 pandemija išmokė prisitaikyti prie pasikeitusių gyvenimo ir darbo sąlygų, priimti naujoves bei technologinę pažangą, vis tik darbas nuotoliu, nors ir turėdamas savo privalumų, išlieka iššūkiu darbuotojams bei darbdaviams. Neretai pastebimas ribų tarp darbo ir asmeninio gyvenimo išnykimas, bendravimo su kolegomis stygius, bendrystės jausmo su darboviete susilpnėjimas. Tai ypač jautriai veikia jaunąją kartą, kuriai reikia ne tik gyvo bendravimo (socializacijos), bet ir mentorystės – dirbant per atstumą mokytis ar tobulinti tam tikrus įgūdžius tampa sudėtingiau, nuolatinis darbo funkcijų atlikimas namuose neturint išorinio kontakto su kolegomis neigiamai veikia asmens emocinę būklę.

Todėl siūloma kovo 24 dieną įtvirtinti Nuotoliu dirbančiųjų diena, siekiant paskatinti darbuotojus šią dieną gyvai susitikti bendram darbui ar pokalbiui, neformaliai veiklai su kolegomis bei vadovais, siekiant įvairiais būdais stiprinti emocinį bei socialinį ryšį.

Pasiūlymas: įstatymo projekto 1 straipsnį siūloma išdėstyti taip:

,,1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 6 punktu:

„6) vasario 27-oji – Pasaulinė nevyriausybinių organizacijų diena;“.

2. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 6 –73 11 punktus laikyti atitinkamai 7–74 12 punktais.

3. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 13 punktu:

„13) kovo 24 –oji – Nuotoliu dirbančiųjų diena;“.

4. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 12–77 punktus laikyti atitinkamai 14–79  punktais.

Pritarti iš dalies

Apjungus projektus keičiasi punktų numeracija.

 

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

2023-05-10

(XIVP-2448)

 

 

 

 

 

Pritarti Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2448 ir siūlyti pagrindiniam Švietimo ir mokslo komitetui jį patobulinti, atsižvelgiant į projektui pateiktas pastabas ir pasiūlymus, kuriems pritarė Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas: pritarti Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2448(2) (parengtas apjungus projektus Nr. XIVP-2448, Nr. XIVP-2587 ir Nr. XIVP-2675) ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Žukauskas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

 

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Artūras Žukauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja Deimantė Žegunė