LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO Nr. XIIIP-4424

 

2020-06-10 Nr. 103-P-30

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: R. Šalaševičiūtė – Komiteto pirmininkė, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, J. Džiugelis, P. Kuzmickienė, M. Navickienė, V. Rastenis, J. Rimkus, A. Sysas, T. Tomilinas, J. Varkalys; komiteto biuras: E. Bulotaitė – biuro vedėja, patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė, padėjėjos: R. Liekienė, I. Žukauskaitė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-01-21

 

 

*

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams  ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti.

 

2.

Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos,

2020-01-28

 

 

*

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Seimo pateiktą derinti Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4424 atitikties Europos Sąjungos teisei aspektu, pažymime, kad pastabų dėl įstatymo projekto atitikties Europos Sąjungos teisei neturime.

Pritarti.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: siūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

7. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 1, susilaikė – 0.

8. Komiteto paskirti pranešėjas: Rimantas Jonas Dagys.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarėja Asta Dolmantienė