Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-11-19  Nr. SPP-350

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Liesys.

 

Užsiregistravo 54 Seimo nariai (14.00 val.)

 

Kalbėjo Seimo narys K. Glaveckas.

 

 

14.01 val.

SVARSTYTA:

            1. Civilinio proceso kodekso 56, 93, 268, 306, 4411, 4413, 4414, 4416, 4417, 4418, 4419, 44111, 44113 ir 44116 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas Nr. XIIIP-3955.

            2. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 13, 22, 221, 222, 30 ir 34 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 131 straipsniu ir 31, 35 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-3956 (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (pateikimas).

            Pranešėjas – teisingumo ministras E. Jankevičius.

 

Klausė Seimo narys A. Sysas.

 

NUTARTA:

            1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-10. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

            14.04 val.

SVARSTYTA:

            1. Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 12, 16, 22, 23, 24, 35, 36, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 64 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4135.

            2. Notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 6, 9, 101, 22, 34, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 102 straipsniu ir 102 straipsnio pernumeravimo bei pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4136.

            3. Antstolių įstatymo Nr. IX-876 5, 8, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 30, 34, 35, 36 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4137 (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (pateikimas).

            Pranešėjas – teisingumo ministras E. Jankevičius.

 

Klausė Seimo narys A. Sysas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 67, prieš 3, susilaikė 7. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (14.09 val.)

 2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-10. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.10 val.

            SVARSTYTATeismų įstatymo Nr. I-480 68, 691, 73, 79 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 791 straipsniu ir 791 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4160 (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (pateikimas).

            Pranešėjas – teisingumo ministras E. Jankevičius.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-17. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.11 val.

            SVARSTYTAVyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 2, 3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3957ES (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (pateikimas).

            Pranešėjas – teisingumo ministras E. Jankevičius.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-11-28. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.13 val.

            SVARSTYTAĮtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymo Nr. XI-1503 1, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3749(2) (teikėjai – Vyriausybė vidaus reikalų ministras) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Sabatauskas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 73, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (14.14 val.)

 

14.15 val.

            SVARSTYTABaudžiamojo kodekso XXVI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 1751 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3126(2) (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: A. Anušauskas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), G. Burokienė (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

Projekto Nr. XIIIP-3126(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Širinskienė

 

Dėl Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Pasiūlymui svarstyti A. Širinskienės pataisą pritarta.

 

Balsuota dėl A. Širinskienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 51, prieš – 8, susilaikė 16. Priimta. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (14.19 val.)

 

            NUTARTA.   Pritarti šiam projektui su posėdžio metu priimta pataisa po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 5, susilaikė 18. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (14.20 val.)

 

 

14.21 val.

            SVARSTYTAKriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3127(2) (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: A. Anušauskas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), V. Bukauskas (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektu po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 61, prieš 3, susilaikė 13. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (14.23 val.)

 

 

14.24 val.

            SVARSTYTAPolitinių partijų įstatymo Nr. I-606 2, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3128(2) (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Bukauskas.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Bakas.

 

Projekto Nr. XIIIP-3128(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Bukauskas

 

Dėl L. Kasčiūno ir A. Anušausko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 60, prieš 6, susilaikė 15. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (14.27 val.)

 

 

14.28 val.

            SVARSTYTAPolitinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3129(2) (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Bukauskas.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Bakas.

 

Projekto Nr. XIIIP-3129(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Bukauskas

 

Dėl J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Razma.

Balsuota dėl J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 28, prieš – 13, susilaikė 37. Nepriimta. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (14.31 val.)

 

Dėl L. Kasčiūno ir A. Anušausko pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas.

Balsuota dėl L. Kasčiūno ir A. Anušausko pataisos: už – 24, prieš – 11, susilaikė 53. Nepriimta. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (14.33 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, S. Gentvilas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 7, susilaikė 16. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (14.37 val.)     

 

 

14.38 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 93, 544 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3130(2) (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: V. Bukauskas (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), V. Bakas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.41 val.

            SVARSTYTAVyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 121 ir 122 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-3131(2) (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Bukauskas.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Bakas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

           

 

14.42 val.

            SVARSTYTALabdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3132(2) (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas G. Vaičekauskas.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: V. Bakas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu),  V. Bukauskas (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

           

 

14.44 val.

            SVARSTYTASeimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 89 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3737(2) (teikėjai – S. Gentvilas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Razma  (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 36. Pritarta. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (14.45 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

Replikavo Seimo nariai: P. Gražulis, P. Urbšys.

 

 

14.47 val.

            SVARSTYTASeimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3791(2) (teikėjai – A. Mazuronis, V. Bukauskas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Kravčionok.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, A. Anušauskas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 79, prieš 1, susilaikė 3. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (14.51 val.)

 

 

14.51 val.

            SVARSTYTASeimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 29, 33, 59, 61, 68, 69 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3847(2) (teikėjai – R. Karbauskis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Kravčionok.

 

Projekto Nr. XIIIP-3847(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto atstovė V. Kravčionok

 

Dėl J. Bernatonio pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

Balsuota dėl J. Bernatonio pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 8, prieš – 7, susilaikė 56. Nepriimta. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (14.55 val.)

 

Dėl J. Bernatonio antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

Balsuota dėl J. Bernatonio antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 6, prieš – 7, susilaikė 63. Nepriimta. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (14.58 val.)

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.59 val.

            SVARSTYTASeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 13 straipsnio pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3848(2) (teikėjai – R. Karbauskis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Kravčionok.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.00 val.

            SVARSTYTASeimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 6, 49, 671 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3890 (teikėjai – J. Bernatonis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Urbšys (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

            NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-3890.  Balsavimo rezultatai: už 60, prieš 5, susilaikė 11. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (15.04 val.)

 

 

15.05 val.

SVARSTYTA:

            1. Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3896.

            2. Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3897 (teikėjai – J. Bernatonis / 4 Seimo nariai  / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas Z. Streikus (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, P. Urbšys.

 

            NUTARTA. Grąžinti projektus Nr. XIIIP-3896 ir Nr. XIIIP-3897 iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: už 40, prieš 20, susilaikė 13. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (15.11 val.)

 

 

15.12 val.

            SVARSTYTASavivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 77 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3349(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Kravčionok.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 48, prieš 9, susilaikė 15. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (15.13 val.)

 

 

15.14 val.

            SVARSTYTASavivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 91 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3694(2) (teikėjai – J. Jarutis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Kindurys.

Papildomo – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.15 val.

            SVARSTYTASavivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3835(2) (teikėjai – R. Šarknickas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Kravčionok.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.16 val.

SVARSTYTA:

            1. Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721  7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 57, 59, 60, 61, 64, 67, 671, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3940(2).

            2. Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 3, 10, 12, 13, 15, 21, 23, 33, 35, 38, 39, 40, 53, 54, 60 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3941(2).

            3. Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 9, 10, 13, 15, 17, 23, 25, 35,  38, 39, 40, 41, 46, 60, 61, 64, 71 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3942(2).

            4. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 48, 57, 58, 61, 73, 77, 86, 88, 89, 90 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3943(2).

            5. Referendumo įstatymo Nr. IX-929 11, 12, 17, 19, 20, 23, 26, 33, 35, 39, 40, 41, 45, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 69 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3944(2).

            6. Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo Nr. VIII-1003 6, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3945 (teikėjai – G. Burokienė / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė G. Burokienė.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, G. Vasiliauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti projektui Nr. XIIIP-3940(2) po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Pritarti projektui Nr. XIIIP-3941(2) po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Pritarti projektui Nr. XIIIP-3942(2) po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (15.23 val.)

            4. Pritarti projektui Nr. XIIIP-3943(2) po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Pritarti projektui Nr. XIIIP-3944(2) po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            6. Pritarti projektui Nr. XIIIP-3945(2) po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            7. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            8. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

 

15.25 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-4102ES (teikėjai – Vyriausybė   socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (pateikimas).

            Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.

 

 

15.29 val.

            SVARSTYTAPelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 561 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 402 ir 562 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-4164ES (teikėjai – Vyriausybė finansų ministras V. Šapoka) (pateikimas).

            Pranešėjas – finansų ministras V. Šapoka.

 

Klausė Seimo narys S. Gentvilas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 59, prieš 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 69 Seimo nariai (15.35 val.)

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-10. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.37 val.

            SVARSTYTALabdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 91 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4141 (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (pateikimas).

            Pranešėja – ekonomikos ir inovacijų viceministrė J. Rojaka.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, E. Gentvilas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 68, prieš 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (15.42 val.)

            2. Paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.43 val.

            SVARSTYTABranduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4150 (teikėjai – Vyriausybė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (pateikimas).

            Pranešėjas – energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, R. Šarknickas, V. Ąžuolas, S. Gentvilas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-17. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.54 val.

            SVARSTYTAPelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3564 (teikėjai – V. Sinkevičius, V. Ąžuolas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys V. Ąžuolas.  

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 74, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (15.56 val.)

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-10. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.57 val.

            SVARSTYTAGyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3839 (teikėjai – A. Gaidžiūnas / 4 Seimo nariai) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Ačienė (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

Balsuota dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą: už – 26, prieš – 19, susilaikė 31. Nepritarta. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai  (15.59 val.)

 

Kalbėjo Seimo narys J. Jarutis (pasiūlė paskirti kitą pagrindinį komitetą – Teisės ir teisėtvarkos komitetą šiam projektui svarstyti).

 

NUTARTA. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-3839 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

16.00 val.

Seimo narių pareiškimai.

 

Seimo narys E. Gentvilas padarė pareiškimą (dėl susisiekimo ministro J. Narkevičiaus).

 

Kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, J. Sabatauskas, B. Matelis, M. Adomėnas.

 

 

Užsiregistravo 67 Seimo nariai (16.08 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (16.09 val.)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Jonas Liesys

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Šiaulienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė