LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS rinkimų kodekso 172 STRAIPSNIO PAKEITIMO konstitucinio ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-09-29 Nr. XIVP-2566(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį į tai, kad projekto 1 straipsniu keičiamo Rinkimų kodekso 172 straipsnio 5 dalies nuostatoje iki dvitaškio yra apibendrinamasis žodis „pareigomis“, taigi šios dalies 8 punkte dar kartą pakartotas tas pats žodis yra perteklinis ir jį reikėtų išbraukti.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. +370 5 209 6546, el. p. [email protected]

V. Staugaitytė, tel. +370 5 209 6898, el. p. [email protected]