LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮSTATYMO NR. XIV-1020 1, 2, 5, 11, 12 STRAIPSNIŲIR V SKYRIAUS PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO II1 SKYRIUMI IR PRIEDU

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-22 Nr. XIVP-2493(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime, tačiau atkreipiame dėmesį, kad projekto pavadinime reikia ištaisyti klaidą: vietoje įstatymo numerio „Nr. XIV-1020“ įrašytinas „Nr. IX-2160“.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (85) 239 6891, el. p.[email protected]

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p.[email protected]

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p.[email protected]