PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1311 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2460

 

 

2023-02-28

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

10

1

 

Argumentai:

Rengiant įstatymo pataisą buvo konsultuotasi su įvairių savivaldybių atstovais. Marijampolės savivaldybės įmonės UAB „Marijampolės butų ūkis”, kuri administruoja dalį daugiabučių namų Marijampolės savivaldybėje ir rūpinasi jų daugiabučių namų rekonstrukcija, specialistai pastebėjo, kad įstatymo 10 straipsnį papildžius 8 dalimi, 1 straipsnio dalyje numatyta nuostata, jog statybos ar rekonstrukcijos darbai valstybinėje žemėje gali būti pradedami tik sumokėjus mokestį, gali klaidinti. Kadangi 8 dalis numato, jog mokestis nesudėtingiems poilsio ar sporto paskirties inžineriniams statiniams ir (ar) įrengiamiems I ar II grupės nesudėtingiesiems statiniams, skirtiems daugiabučių namų gyventojų reikmėms, netaikomas, tai ir 1dalyje turi būti numatoma aiški išimtis dėl mokesčio sumokėjimo fakto. Tiesiog tokiu būdu atsiras daugiau aiškumo ir nebus prieštaravimo dviejose to paties straipsnio dalyse.

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybinės žemės, išnuomotos šio įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatytu atveju, nuomos sutartyje galimybė statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius įrašoma nuomininko prašymu sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį arba susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo. Nuomininko galimybė statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius valstybinės žemės nuomos sutartyje numatoma tik tuo atveju, jeigu valstybinės žemės sklypas išnuomotas ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui ir jeigu tokia statyba ir (ar) rekonstravimas galimi pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir atitinka nuomos sutartyje nurodytą valstybinės žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą. Visais atvejais, išskyrus šio straipsnio 8 dalyje numatytus statinius, valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodoma, kad nuomininkas galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius įgyja tik sumokėjęs  į valstybės biudžetą ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, biudžetą  šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą atlyginimą už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius.“

2.

10

8

 

Argumentai:

Rengiant įstatymo pataisą buvo konsultuotasi, su įvairių savivaldybių atstovais. Marijampolės savivaldybės administracija ir savivaldybės įmonė UAB „Marijampolės butų ūkis”, kuri administruoja dalį daugiabučių namų Marijampolės savivaldybėje ir rūpinasi jų daugiabučių namų rekonstrukcija, pastebėjo, kad klaidina žodis „priklausiniai“, nes šiuo metu rengiant projektus, daugiabučių namų aikštelės nėra įregistruotos, kaip namo priklausiniai. Specialistai nuogąstauja, kad NŽT specialistai gali pradėti interpretuoti, kad pirmiau reikia įregistruoti aikšteles, kaip priklausinius, ir tik tada rengti projektus.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 10 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

Valstybinėje žemėje, išnuomotoje Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatytais atvejais, statant esamų daugiabučių namų priklausinius, kai statomi ir (ar) rekonstruojami nesudėtingieji poilsio ar sporto paskirties inžineriniai statiniai ir (ar) įrengiami I ar II grupės nesudėtingieji plokštieji horizontalieji inžineriniai statiniai, skirti daugiabučių namų gyventojų reikmėms, šio straipsnio 3-6 dalyse numatyti reikalavimai netaikomi. šis straipsnis netaikomas.“

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                   Andrius Vyšniauskas