2019-12-16

 

 

PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO

NR. I-1343  2 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4219(2)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straips-

nis

Straips-

nio dalis

Punktas

2

 

 

Argumentai.

  Atsižvelgiant į tai, kad yra priimtas Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2625 ( perduotas Respublikos Prezidentui pasirašyti ), kuriuo 6 straipsnio ketvirta dalis papildyta 21 punktu ir kuris taip pat įsigalioja 2020m. sausio 1 d, todėl šiame įstatyme būtina išdėstyti   21 punkto tekstą  22  punkte.

    Pasiūlymas:

    Projekto 2 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

„1.  Papildyti 6 straipsnio 4 dalį 2122 punktu:

2221) suimtieji ir nuteistieji, atliekantys arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes.“

 

 

 

Teikia:

Seimo narė    Agnė Širinskienė