PASIŪLYMAS

DĖL SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2, 10 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 17(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1508(2)

 

2023-05-23

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

9

 

Argumentai:

 

Atsižvelgiant į tai, kad per itin trumpą laiką (įstatymo įsigaliojimas numatomas per 3 mėnesius) būtų neįmanoma visų miestų šaligatvių (arba greta esančių gatvės dalių) pažymėti dviračių tako kelio ženklais, o kai kuriuose šaligatviuose ar net gatvėse to tiesiog neįmanoma padaryti, nes jie yra technologiškai per siauri, siūloma numatyti galimybę savivaldybių taryboms ar jų įgaliotiems asmenims sprendimu nustatyti šaligatvius, kuriuose dviračių, motorinių dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismas gali būti leidžiamas. Tokia reguliacija paliktų daugiau galimybių efektyviai laiko ir resursų prasme spręsti dėl konkrečių probleminių pėsčiųjų saugumo atžvilgiu vietų savivaldybės lygiu. Pasiūlymas derintas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistais.

 

Pasiūlymas:

Papildyti 1 straipsnio 9 dalį, kurioje numatomas Saugaus eismo įstatymo 2 straipsnio 67 dalies pakeitimas, ir jį išdėstyti taip:

 

 67. Šaligatvis – kelio dalis pėstiesiems prie važiuojamosios kelio dalies, atskirta arba neatskirta nuo jos. Šaligatvis negali būti naudojamas dviračių, motorinių dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismui, kai šaligatvis ar jo dalis pažymėta dviračių tako kelio ženklais  išskyrus Savivaldybės tarybos ar jos įgalioto asmens nustatytose vietose.

 

2.

3

 

 

Argumentai:

 

Elektrinių mikrojudumo priemonių (paspirtukų) netvarkingas statymas (parkavimas) kelia itin daug problemų didžiuosiuose miestuose. Netvarkingai sustatyti paspirtukai kelia grėsmę kitiems eismo dalyviams, kai kuriuos šaligatvius padaro nepraeinamais, todėl pėstieji privalo išeiti į važiuojamąją gatvės dalį. Siūloma sukurti teisines prielaidas savivaldybėms griežčiau kontroliuoti tokių elektrinių mikrojudumo priemonių statymą, numatyti vietas, kuriose savivaldybės gali drausti paspirtukų statymą. Pasiūlymas derintas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistais.

 

Pasiūlymas:

Papildyti įstatymo 3 straipsnį, kuriame numatomas įstatymo papildymas 171 straipsniu, šį straipsnį papildant 6 dalimi.  

 

6. Elektrin mikrojudumo priemonių statymas yra draudžiamas savivaldybės tarybos nustatytose vietose.

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai