PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO NR. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 18 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO XIIIP-2622(2)

 

 

2019-01-11

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

5

 

1

 

Argumentai:

 

Pasiūlymo tikslas yra nustatyti, jog valstybės ir savivaldybių turtas, išskyrus centralizuotai valdyti perduotą valstybės nekilnojamąjį turtą, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais galėtų būti perduodamas politinėms partijoms. Politinės partijos atstovauja viešajam interesui, įtraukia piliečius į visuomenės veiklą, stiprina šalies demokratinius procesus, todėl svarbu užtikrinti, jog partijos galėtų stiprinti savo veiklą, išlaikyti struktūras ir joms nereikėtų didelę dalį savo resursų skirti patalpų nuomai. Seime nuolatos skaidriname politinių partijų veikimą ir finansavimą, todėl sprendimu neleisti partijoms panaudos tikslais naudotis valstybės ir savivaldybės turtu galimai padidintume neskaidrių sandorių riziką nuomojantis patalpas iš privačių savininkų.

 

Be to, mažesnėse savivaldybėse yra daug laisvų pastatų, patalpų, ir iš jų išvaryti politines partijas, kurios bent jau moka už komunalines paslaugas, moka už tų pastatų patalpų šildymą, nėra tikslo.  

 
Pasiūlymas:

 

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„1. Valstybės ir savivaldybių turtas, išskyrus centralizuotai valdyti perduotą valstybės nekilnojamąjį turtą, gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis atitinkamai Vyriausybės arba savivaldybės tarybos nustatyta tvarka šiems subjektams:

1) biudžetinėms įstaigoms;

2) viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais;

3) asociacijoms (tik šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);

4) labdaros ir paramos fondams (tik šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);

5) egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms;

6) politinėms partijoms;

6) 7) kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.“

 


 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                    Edmundas Pupinis

                                                                                                                        Remigijus Žemaitaitis

                                                                                                                        Eugenijus Gentvilas

                                                                                                                        Julius Sabatauskas

                                                                                                                        Bronislovas Matelis

                                                                                                                        Andrius Palionis

                                                                                                                        Rita Tamašunienė