LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYMO „DĖL DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO BENDROVĖJE PO VIENOS VALSTYBĖS RIBAS PERŽENGIANČIO RIBOTOS ATSAKOMYBĖS BENDROVIŲ JUNGIMOSI“ NR. X-1607 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2022-12-13 Nr. XIVP-2328

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.          Projekto 1 straipsnyje dėstomo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktas tikslintinas, nes neaišku, kokia bendrovių įgaliojimų trukmė turima omenyje.

2.          Projekto 1 straipsnyje dėstomo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje vietoje formuluotės „Pertvarkymas, jungimasis ar skaidymas negali būti užbaigiamas“ siūlytina įrašyti imperatyvią nuostatą „Pertvarkymą, jungimąsi ar skaidymą užbaigti draudžiama“.

3.          Projekto 1 straipsnyje dėstomo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatos tobulintinos, atsižvelgiant į tai, kad įstatyme turi būti tik norminio pobūdžio nuostatos, todėl paaiškinimai, prasidedantys trumpiniu „t. y.“ nevartotini.

4.          Projekto 1 straipsnyje dėstomo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte, siekiant aiškumo, siūlytina vietoje formuluotės „darbuotojai dalyvavo“ įrašyti formuluotę „buvo įgyvendinamos darbuotojų dalyvavimo teisės“.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

M.Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. daina.petrauskaite@lrs.lt