PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI

NR. xiiip-3868

2020-05-21

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

114

2

 

Argumentai:

Pataisos namų administracija gali turėti informaciją apie galimą riziką susiklostyti ypatingai situacijai, t.y. turi duomenų, kad organizuojamos nuteistųjų riaušės, įkaitų grobimas ir pan., kaip nurodyta BVK 114 str. 2 d. Siekiant užkardyti galimybes kilti ypatingai situacijai, pataisos namų administracija gali pasitelkti Kalėjimo departamento ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pareigūnus, tačiau tik turėdama pakankamai pagrįstų duomenų. Nesant įtvirtinto reikalavimo turėti duomenis dėl tokio poreikio pagrįstumo ir pakankamumo, pavyzdžiui, esant skundui, pataisos namų administracijai bus sunku ir sudėtinga, skundą tiriančiai institucijai, pateisinti būtinumą imtis nurodytų priemonių užkertant kelią kilti ypatingai situacijai. Turimų duomenų pagrįstumas ir pakankamumas turi užtikrinti pataisos namų administracijos veiksmų teisėtumą ir teisingumą.

 

Siūloma į keičiamo Bausmių vykdymo kodekso 114 straipsnio 2 dalį įtraukti nuostatą, kuria suteikiama teisė pasitelkti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pareigūnus ir tais atvejais, kai pataisos įstaigos administracija turi pakankamai pagrįstų duomenų apie tai,  kad pataisos įstaigoje gali kilti ypatingos situacijos, kuriuos yra nurodytos keičiamame Bausmių vykdymo kodekso 114 straipsnio 2 dalyje, t.y. nuteistųjų riaušės, grupinis pasipriešinimas pataisos įstaigos administracijai ar neteisėti grupiniai veiksmai, šiurkščiai pažeidžiantys pataisos įstaigos vidaus tvarką, įkaitų grobimo atvejai.

Pasiūlymas:

Pakeisti Bausmių vykdymo kodekso 114 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Jeigu yra pakankamai pagrįstų duomenų, kad pataisos įstaigoje gali kilti ypatinga situacija, ar pataisos įstaigoje susidaro ypatinga situacija (nuteistųjų riaušių, grupinio pasipriešinimo pataisos įstaigos administracijai ar neteisėtų grupinių veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių pataisos įstaigos vidaus tvarką, įkaitų grobimo atvejais), tvarkai įstaigoje atkurti ir visuomenės saugumui užtikrinti gali būti pasitelkti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai, taip pat Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pareigūnai teisingumo ir vidaus reikalų ministrų nustatyta tvarka.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                                                  Irena Haase