2018-01-05

PasiūlymaS

NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49

PRIEDĖLIO 4 skYRIaus PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-897(2)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

2

 

 

Argumentai:

Siūloma patikslinti įstatymo įsigaliojimo datą.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio kovo 1 d.“

 

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys                                                                   Rimantas Sinkevičius