LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Biudžeto ir finansų komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO

„DĖL 2021 METŲ, 2022 METŲ IR 2023 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ KONSOLIDUOTOS VISUMOS PLANUOJAMŲ RODIKLIŲ“ PROJEKTO XIIIP-5304

 

2020-12-16  Nr. 109-P-49(7)

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Mykolas Majauskas, Algirdas Butkevičius (nuotoliniu), Valius Ąžuolas, Vytautas Gapšys (nuotoliniu), Liudas Jonaitis (nuotoliniu), Antanas Čepononis (nuotoliniu), Matas Maldeikis (nuotoliniu), Vytautas Mitalas (nuotoliniu), Juozas Varžgalys. Biudžeto ir finansų komiteto biuras: vedėja – Alina Brazdilienė (nuotoliniu), patarėjos – Dalia Mudėnienė, Jolanta Dzikaitė,  Jolanta Žaltkauskienė, Agnė Gedraitytė, padėjėjos –  Danguolė Zabulėnienė, Jolanta Matiliauskienė (nuotoliniu).

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-10-19

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: Iš esmės pritarti iniciatorių  pateiktam nutarimo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Mykolas Majauskas, Algirdas Butkevičius.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas nutarimo projektas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                             Mykolas Majauskas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro vedėja Alina Brazdilienė