PASIŪLYMAS

                          

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375

2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 131 IR 203 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1571(2)

 

2022-06-22

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1.

8

 

 

Argumentai:

Siekiant subalansuoti gamintojo finansinius įsipareigojimus, kai jis vykdo savo įsipareigojimus tinklų operatoriui pagal pasirašytą ketinimų protokolą, siūloma sudaryti galimybę sumažinti gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį. Šis pakeitimas leistų gamintojui efektyviau planuoti ir panaudoti savo finansinius resursus vystant elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos projektus. Detalią šio proceso vykdymo tvarką ir sąlygas turėtų nustatyti Vyriausybės įgaliota institucija.

 

 

Pasiūlymas:

Papildyti Įstatymo 8 straipsniu keičiamo Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnį 11 dalimi.

11. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas gamintojo prievolių užtikrinimo dydis gali būti sumažintas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į gamintojo patirtas faktines jo įsipareigojimų įvykdymo išlaidas.

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                                        Dainius Kreivys