PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 2,10,11,15(1), 39 STARISPNIŲ PAKEITIMO Įstatymo PAPILDYMO 46(1) STARIPNSIŲ ĮSTATYMO PROJEKTO  NR. XIVP-1302(3)   

 

 

2022-06-27

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

1.

5

 

 

Argumentai:

Įstatymo projekte 39 straipsnio pakeitimu numatyta, kad LNSS savivaldybių ir valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūroje išbraukiamos medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigos, to paties straipsnio LNSS valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūroje nelieka medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigų. Atsižvelgiant į Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos, kurortinių savivaldybių susirūpinimą siūloma palikti medicininių reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigas  LNSS savivaldybių ir valstybės priežiūros viešųjų įstaigų ir LNSS valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūrose. Šiuo metu Lietuvoje medicininė reabilitacija ir sanatorinis gydymas yra kokybiškas, išvystytas ir atitinkantis Europinius standartus. Šiose įstaigose dirba kvalifikuoti savo srities specialistai, gydomi ir paslaugos suteikiamos tūkstančiams pacientų todėl nėra tikslinga šių įstaigų jungimui prie daugiaprofilinių ligoninių.

 

Pasiūlymas:

5 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 5 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„39 straipsnis. LNSS savivaldybių ir valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūra

1. LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūra:

1) pirminės sveikatos priežiūros centrai;

2) poliklinikos;

3) ambulatorijos;

4) psichikos sveikatos centrai;

5) šeimos gydytojų kabinetai;

6) palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės;

7) sveikatos centrai;

8) ligoninės;

9) reabilitacijos centrai ir sanatorijos. medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigos. 

 

2. LNSS valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigųnomenklatūra:

1) ligoninės;

2) kraujo donorystės įstaigos.

3)  medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigos. 

4) Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.

3. Asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, kurių dalininkės yra valstybė kartu su savivaldybe (savivaldybėmis) arba valstybiniu universitetu, arba valstybiniu mokslinių tyrimų institutu, priskiriamos asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektui – ligoninei.

4. Savivaldybės tarybos motyvuotu sprendimu:

1) šio straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose nurodyti LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektai jiems priklausančias teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti kaip atskiri juridiniai asmenys arba kaip šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų padaliniai (filialai), arba

2) šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3–6 punktuose nurodyti LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektai jiems priklausančias teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti kaip atskiri juridiniai asmenys arba kaip šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų padaliniai (filialai), arba

3) šio straipsnio 1 dalies 1–6 ir 8 punktuose nurodyti LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektai jiems priklausančias teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti kaip atskiri juridiniai asmenys arba kaip šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų padaliniai (filialai), arba

4) šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytiems LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektams priklausančios teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinkamoje savivaldybės teritorijoje gali būti teikiamos sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp šio straipsnio 1 dalies 1–6 ir 8 punktuose nurodytos nomenklatūros subjektų, pagrindu ir pasitelkiant atitinkamas sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurių savininkė (dalininkė) nėra valstybė arba savivaldybė (toliau – privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos), ir kitus sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų paslaugų teikėjus.  

5. Šio straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytiems subjektams, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitiems sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytiems paslaugų teikėjams draudžiama atsisakyti sudaryti šio straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartį su norą sudaryti tokią sutartį pareiškusia ir toje savivaldybėje veiklą vykdančia LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaiga (nepriklausomai nuo jos nuosavybės ar pavaldumo formos), kuri atitinka sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sveikatos apsaugos ministro pagal šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.

6. Tik privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų savivaldybės teritorijoje teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti laikomos atitinkančiomis savivaldybių sveikatos centrų teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos atitinkamos savivaldybės teritorijoje teikia visas sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, šios paslaugos atitinka sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sveikatos apsaugos ministro pagal šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus, dėl tokių paslaugų teikimo yra sudaryta sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartis su kitomis privačiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (jeigu paslaugą teikia daugiau negu viena įstaiga) ir sudarytos sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartys su sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų visuomenės sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų teikėjais.“   

 

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

Orinta Leiputė

Vidmantas Kanopa

Eugenijus Sabutis

Kęstutis Vilkauskas

Liudas Jonaitis

Julius Sabatauskas

Rasa Budbergytė

Algirdas Sysas

Algirdas Butkevičius (pasirašė 2022-06-28)

Mindaugas Puidokas (pasirašė 2022-06-28)