Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. XIII-593

1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                     d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybinės sienos ir jos apsaugos įstatymo 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybinės sienos ir jos apsaugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14) organizuoja ir vykdo Valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių skrydžius, Vyriausybės nustatyta tvarka bei valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų prašymu pagal sudarytas bendradarbiavimo sutartis naudoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivius atliekant paieškos ir gelbėjimo darbus, teikiant medicinos pagalbą, gabenant donorų organus ir audinius, vykdant Lietuvos Respublikos strateginę ar svarbią reikšmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti turinčių svarbių įmonių, įrenginių ir turto ar jų teritorijų įrenginių fizinę saugą, atliekant valstybinius geodezijos ir kartografijos darbus, padedant valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms įgyvendinti priskirtas funkcijas;“.

 

2 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybinės sienos ir jos apsaugos įstatymo 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybinės sienos ir jos apsaugos įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) atremdamas ginkluotus užsienio valstybių diplomatinių ir tarptautinių organizacijų atstovybių ir jų teritorijų, užsienio valstybių konsulinių įstaigų ir jų teritorijų bei šių institucijų vadovų rezidencijų ir jų teritorijų, Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų ar jų teritorijų, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių strateginę ar svarbią reikšmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ar jų teritorijų ir Lietuvos Respublikos ypatingą strateginę reikšmę ar strateginę reikšmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti turinčių svarbių įrenginių ir turto ar jų teritorijų užpuolimus, šiuos užimtus objektus išlaisvindamas;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas