Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-11-07  Nr. SPP-113

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Degutienė.

 

10.00 val.

            Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Gintaro Ramono 55-ųjų gimimo metinių ir 20-ųjų mirties metinių paminėjimas.

 

            Minėjime dalyvavo G. Ramono giminės ir artimieji, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, kiti garbingi svečiai.

 

Tylos minute pagerbtas G. Ramono atminimas.

 

            Kalbas pasakė:

            Seimo narys V. Gailius;

            Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Z. Vaišvila.

           

            Žodį tarė Signatarų klubo kancleris S. Kašauskas.

 

PERTRAUKA

(10.22 – 10.25 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

 

10.25 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2017 m. lapkričio 7 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: P. Saudargas (dėl projekto Nr. XIIP-3037(3) ir lydimųjų projektų), K. Glaveckas, E. Jovaiša (dėl VLKK), P. Gražulis (dėl projekto Nr. XIIIP-1262), E. Gentvilas, K. Masiulis.

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIP-3037(3) ir lydimuosius projektus: už – 47, prieš – 60, susilaikė 12. Nepritarta. (Užsiregistravo 119 Seimo narių (10.31 val.)

 

Balsuota dėl frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIIIP-1262: už – 18, prieš – 43, susilaikė 50. Nepritarta. (Užsiregistravo 113 Seimo narių (10.32 val.)

 

            Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti Seniūnų sueigos patikslintą 2017 m. lapkričio 7 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Degutienė.

 

 

            10.35 val.

            Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos D. Bublienės priesaika.

 

Posėdžio pirmininkė paaiškino prisaikdinimo procedūrą. Priesaiką priėmė Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Prisiekė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja D. Bublienė.

 

 

            Seimo Pirmininkas V. Pranckietis pasveikino Seimo narę L. Matkevičienę jubiliejaus proga.

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

 

10.39 val.

Informaciniai pranešimai.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė Lietuvos Respublikos Seimo nario M. Basčio pareiškimą „Dėl perėjimo iš Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos į Mišrią Seimo narių grupę“.  Seimo narys M. Bastys prašo išbraukti jį iš Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos ir įrašyti į Lietuvos Respublikos Seimo Mišrią Seimo narių grupę.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė Lietuvos Respublikos Seimo narės D. Šakalienės pareiškimą „Dėl išbraukimo iš Liberalų sąjūdžio frakcijos“. Seimo narė D. Šakalienė prašo, remiantis jos 2017 m. spalio 23 d. prašymu prisijungti prie opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos, nelaikyti jos Liberalų sąjūdžio frakcijos nare nuo 2017 m. spalio 23 d.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pareiškimą „Dėl pasiskelbimo opozicine frakcija“. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, vadovaudamasi Seimo statuto 41 straipsniu, skelbiasi opozicine frakcija Seime. Pranešama, kad Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnu išrinktas J. Olekas, seniūno pavaduotoju – J. Sabatauskas. Pasirašė Seimo nariai J. Olekas, J. Sabatauskas, A. Sysas, R. Popovienė, R. Budbergytė, A. Salamakinas ir D. Šakalienė.

 

 

10.42 val.

            SVARSTYTASveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15, 22 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-813(2) (teikėjai – A. Veryga / 8 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

            NUTARTA. Priimti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15, 22 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (10.42 val.)

 

 

10.43 val.

            SVARSTYTAAplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-970(2)ES (teikėjai – LRV  / aplinkos ministras K. Navickas) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

            NUTARTA. Priimti Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (10.43 val.)

 

 

10.44 val.

            SVARSTYTAAplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 193 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-667(3)ES (teikėjai – LRV  / aplinkos ministras K. Navickas) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

            NUTARTA. Priimti Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 193 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (10.45 val.)

 

 

10.45 val.

            SVARSTYTATeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-275(2) (teikėjai – LRV  / aplinkos ministras K. Navickas) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

            NUTARTA. Priimti Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 22 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 1, susilaikė 0. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.46 val.)

 

 

10.47 val.

            SVARSTYTAStatybos įstatymo Nr. I-1240 6, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-22(3) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė, I. Šiaulienė / 29 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

            NUTARTA. Priimti Statybos įstatymo Nr. I-1240 6, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 109, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (10.47 val.)

 

 

10.48 val.

            SVARSTYTAGamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-920(2) (teikėjai – LRV  / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas).

            Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Poderys.

 

1–14 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 15 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            15 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

19–23 straipsniai priimti bendru sutarimu.     

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų dėl 24 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            24 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 107, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (10.51 val.)

 

 

10.52 val.

            SVARSTYTASuskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-921(2) (teikėjai – LRV  / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas).

            Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Poderys.

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 99, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (10.53 val.)

 

 

10.53 val.

            SVARSTYTAEnergetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-922(2) (teikėjai – LRV  / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas).

            Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Poderys.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 4 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (10.55 val.)

 

 

10.55 val.

            SVARSTYTAElektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-923(2) (teikėjai – LRV  / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas).

            Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Poderys.

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (10.56 val.)

 

 

10.57 val.

            SVARSTYTAAkcizų įstatymo Nr. IX-569 581 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-924(2) (teikėjai – LRV  / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas).

            Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Poderys.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Akcizų įstatymo Nr. IX-569 581 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (10.57 val.)

 

 

10.58 val.

            SVARSTYTATransporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 11, 14, 15, 19 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo  projektas Nr. XIIIP-1000(2)ES (teikėjai – LRV  / finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas S. Jakeliūnas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, S. Jakeliūnas.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, S. Jakeliūnas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 52, prieš 3, susilaikė 36. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (11.07 val.)

 

 

11.08 val.

            SVARSTYTAAzartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151, 161 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-714(2) (teikėjai – LRV  / finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Palionis.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: R. Martinėlis (Ekonomikos komiteto vardu), V. Bakas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

Projekto Nr. XIIIP-714(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas A. Palionis

 

            Pranešėjas informavo apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pasiūlymą sąvoką „automato elektroninis skaitiklis“ išdėstyti taip: „automato elektroninis skaitiklis – į lošimo automatą įdiegta elektroninė sistema to automato apskaitos duomenims fiksuoti“ ir prašė atsižvelgti į šį pasiūlymą redaguojant projektą.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 87, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (11.12 val.)

 

 

11.13 val.

            SVARSTYTABankų įstatymo Nr. IX-2085 16 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-998(2) (teikėjai – L. Linkevičius / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Ąžuolas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 1, susilaikė 6. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (11.14 val.)

 

 

11.15 val.

SVARSTYTA. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4395(3) (teikėjai – J. Sabatauskas / 7 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Sysas.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas A. Strelčiūnas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 84, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (11.17 val.)

 

 

11.18 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1306 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Papirtienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (11.20 val.)

 

 

11.21 val.

SVARSTYTA. Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1092 (teikėjai – A. Papirtienė / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė A. Papirtienė.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, R. Šarknickas.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius.

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.31 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Sigitą Bieliauskienę iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“ projektas Nr. XIIIP-1272 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja R. Svetikaitė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad vėliau dėl šio Seimo nutarimo priėmimo vyks slaptas balsavimas.

 

 

11.34 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Eleną Vainienę iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“ projektas Nr. XIIIP-1283 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja R. Svetikaitė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad vėliau dėl šio Seimo nutarimo priėmimo vyks slaptas balsavimas.

 

 

11.36 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Sigitos Rudėnaitės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke“ projektas Nr. XIIIP-1281 (pateikimas).

Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja R. Svetikaitė.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas S. Rudėnaitė.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, V. Rinkevičius, S. Jovaiša, I. Degutienė, M. Bastys.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2017-11-09.

 

 

11.56 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Aurelijaus Gutausko skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku“ projektas Nr. XIIIP-1282 (pateikimas).

Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja R. Svetikaitė.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas A. Gutauskas.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, V. Rinkevičius, V. Bakas.

 

NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2017-11-09.

 

 

            NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį (dėl projektų Nr. XIIIP-1272 ir Nr. XIIIP-1283). Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 12.06 val. iki 12.26 val.

 

PERTRAUKA

(12.06 – 12.35 val.)

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

 

12.36 val.

            SVARSTYTAValstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 23 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-4441(2) (sujungti Nr. XIIP-4441 ir Nr. XIIIP-510) (teikėjai – LRV  /  teisingumo ministras) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 52, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 54 Seimo nariai (12.37 val.)

 

 

12.38 val.

           SVARSTYTA:

            1. Baudžiamojo kodekso 220 ir 221 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-273(2).

            2. Administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-274(2)

(teikėjas – Respublikos Prezidentas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotoja R. Juknevičienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.40 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 76, 168, 484, 485, 491, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4841 straipsniu  įstatymo projektas Nr. XIIP-4836(2) (sujungti Nr. XIIP-4099 ir Nr. XIIP-4836) (teikėjai – LRV  /  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: G. Kindurys (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), A. Širinskienė (Sveikatos reikalų komiteto vardu).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 1, susilaikė 11. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (12.43 val.)

 

 

 

 

 

12.44 val.

            SVARSTYTAVandens įstatymo Nr. XIII-474 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4837(2) (teikėjai – LRV  /  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas G. Kindurys.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.45 val.

            SVARSTYTAViešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1044(3) (teikėjai – V. Sinkevičius, S. Skvernelis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Bukauskas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            12.47 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Sigitą Bieliauskienę iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“ projektas Nr. XIIIP-1272 (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė slapto balsavimo rezultatus:

            išduota biuletenių – 94;

            rasta biuletenių – 94;

            galiojantys biuleteniai – 94;

            negaliojantys biuleteniai – 0;

už – 89;

prieš – 2;

susilaikė 3.

            Pritarta.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl pritarimo atleisti Sigitą Bieliauskienę iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“.

 

 

            12.47 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Eleną Vainienę iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“ projektas Nr. XIIIP-1283 (priėmimo tęsinys).

 

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė slapto balsavimo rezultatus:

            išduota biuletenių – 94;

            rasta biuletenių – 94;

            galiojantys biuleteniai – 93;

            negaliojantis biuletenis – 1;

už – 87;

prieš – 3;

susilaikė 3.

            Pritarta.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl pritarimo atleisti Eleną Vainienę iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“.

 

 

12.49 val.

SVARSTYTA:

1. Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1199(2).

2.  Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1200(2)

(teikėjai – L. Matkevičienė / 7 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė L. Matkevičienė.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, M. Puidokas, S. Jovaiša, E. Pupinis, A. Skardžius, V. Alekna.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Rinkevičius, M. Majauskas, M. Puidokas.

 

NUTARTA:

            1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (13.05 val.)

 2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Ekonomikos ir Žmogaus teisių komitetus papildomais komitetais šiems  projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

13.06 val.

SVARSTYTA. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1264 (teikėjai – V. Ačienė / 10 Seimo narių / 30 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė V. Ačienė.

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, E. Pupinis, S. Gentvilas, R. J. Dagys, V. Vingrienė.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Žemaitaitis, A. Sysas.

 

Replikavo Seimo narys J. Jarutis.

 

Kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas (prašė Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 61, prieš 4, susilaikė 19. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (13.21 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Biudžeto ir finansų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-07. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

13.22 val.

            SVARSTYTAPridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-980 (teikėjai – A. Palionis / 14 Seimo narių) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Palionis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-07. Pritarta bendru sutarimu.

           

 

13.24 val.

SVARSTYTA. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1005 (teikėjai – R. Šalaševičiūtė, A. Palionis) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Palionis.

 

Klausė Seimo narys A. Matulas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-07. Pritarta bendru sutarimu.

           

 

13.26 val.

            SVARSTYTAPelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 30, 43 ir 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-353 (teikėja – R. Budbergytė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė R. Budbergytė.

 

Kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas (prašė Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-07. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

13.30 val.

SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1056 (teikėjai – A. Palionis / 3 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Palionis.

 

Klausė Seimo narys S. Gentvilas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 55, prieš 7, susilaikė 18. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (13.32 val.)

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-07. Pritarta bendru sutarimu.

           

            Kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas.

 

 

13.33 val.

            SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Ernesto Jasaičio peticijos“ (Nr. PNP-36) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

            Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

            NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Ernesto Jasaičio peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Ernesto Jasaičio peticijoje „Dėl papildomos laisvos dienos suteikimo darbuotojams, auginantiems vieną vaiką, nustatymo (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio „Pailgintos atostogos ir kitos lengvatos“ papildymo)“ pateiktą pasiūlymą papildyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalį ir nustatyti, kad darbuotojams, auginantiems vaiką iki dvylikos metų, būtų suteikta viena papildoma poilsio diena vieną kartą per du mėnesius arba sutrumpinamas darbo laikas viena valanda per savaitę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

13.36 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-533(2) (teikėjai – G. Landsbergis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Užsienio reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Bernatonis.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Bakas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys G. Landsbergis.

 

Projekto Nr. XIIIP-533(2) pataisų svarstymas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Vyriausybės pataisų, kurioms pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys E. Vareikis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 78, prieš 1, susilaikė 5. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (13.45 val.)

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys A. Šimas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

Posėdis baigtas

 (13.46 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Degutienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė