Lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO
nR. XIII-27 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo      d. Nr. XIII-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti  1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„1 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisiją iš 13 12 narių.“

2 straipsnis.

Pakeisti  2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis.

 Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisiją:

1) Linas Balsys;

2) Kęstutis Bartkevičius;

3) Antanas Baura;

4) Algirdas Butkevičius;

5) Eugenijus Gentvilas;

6) Zbignev Jedinskij;

7) Dainius Kreivys;

8) Virgilijus Poderys;

9) Naglis Puteikis;

10) 9) Paulius Saudargas;

11) 10) Andriejus Stančikas;

12) 11) Tomas Tomilinas;

13) 12) Virginija Vingrienė.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

teikia: Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                            Rima Baškienė