LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO

 

2020-01-21   Nr. XIIIP-4424

Vilnius

 

             

              Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams  ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Teisės departamento direktorius                                                                             Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

E. Sadauskienė, tel. (8 5) 239 6167, el. p. [email protected]