LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO NR. XIII-27 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

 

 

2019-09-26 Nr. XIIIP-3880

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

Departamento direktorius                                                                                              Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Jarmakovič, tel. (8 5) 239 6055, el. p. [email protected]

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]