LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR KATARO VALSTYBĖS SUSITARIMO DĖL ORO SUSISIEKIMO RATIFIKAVIMO“ PROJEKTO

 

2023-04-19 Nr. XIVP-2394(2)

Vilnius

 

            Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. [email protected]

V. Staugaitytė, tel. (8 5) 239 6898, el. p. [email protected]