Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-05-30  Nr. SPP-68

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Degutienė.

 

Užsiregistravo 51 Seimo narys (15.02 val.)

 

15.03 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-717 (teikėjai – LRV  / švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė) (pateikimas).

            Pranešėja –  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė.

 

Klausė Seimo nariai: E. Gentvilas, M. Adomėnas, E. Pupinis, R. J. Dagys, Ž. Pavilionis, G. Steponavičius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: G. Steponavičius, G. Landsbergis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 89, prieš 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (15.23 val.)

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-06-27. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.24 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-742 (teikėjai – E. Jovaiša / 6 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys E. Jovaiša.

 

Klausė Seimo nariai: M. Adomėnas, J. Razma, E. Pupinis, A. Gumuliauskas, G. Steponavičius, S. Gentvilas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, G. Steponavičius.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 53, prieš 8, susilaikė 32. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (15.43 val.)

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-06-27. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.44 val.

           SVARSTYTAMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIIIP-740 (teikėjai – E. Jovaiša / 4 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys E. Jovaiša.

 

            Klausė Seimo narys A. Gumuliauskas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 53, prieš 0, susilaikė 32. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (15.48 val.)

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-06-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

15.48 val.

           SVARSTYTAMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 52 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-741 (teikėjai – E. Jovaiša / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys E. Jovaiša.

 

            Klausė Seimo nariai: A. Gumuliauskas, G. Steponavičius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys M. Adomėnas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-06-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Kalbėjo Seimo narys A. Salamakinas (prašė Vyriausybės išvadų dėl visų Seimo nario E. Jovaišos pateiktų Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymų projektų).

 

 

 

15.58 val.

           SVARSTYTAMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 5, 26, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-752 (teikėjai – E. Jovaiša, A. Gumuliauskas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys E. Jovaiša.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, M. Adomėnas, J. Razma, A. Gumuliauskas, E. Gentvilas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Šarknickas, M. Majauskas.

 

          

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 21, susilaikė 15. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (16.19 val.)

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-06-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Kalbėjo Seimo narys M. Adomėnas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

 

16.21 val.

           SVARSTYTAMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 75 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-696(2) (teikėjai – E. Jovaiša / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys E. Jovaiša.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, I. Šimonytė, M. Adomėnas, G. Steponavičius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Adomėnas, M. Majauskas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 50, prieš 20, susilaikė 22. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.35 val.)

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-06-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Replikavo Seimo nariai: E. Gentvilas, E. Jovaiša.

 

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija prašė Vyriausybės išvadų dėl Seimo nario E. Jovaišos pateiktų Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymų projektų.

 

NUTARTA.   Prašyti Vyriausybės išvadų dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 75 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-696(2), Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-740, Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 52 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-741 ir Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 5, 26, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-752. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys G. Landsbergis (siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl Seimo nutarimo „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių patvirtinimo“ projekto Nr. XIIIP-742). Posėdžio pirmininkė paaiškino, kad galima prašyti Vyriausybės išvadų tik dėl įstatymų projektų.

 

 

 

 

 

16.40 val.

           SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 791 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-370 (teikėjai – E. Jovaiša / 30 Seimo narių) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys E. Jovaiša.

 

Klausė Seimo nariai: V. Rinkevičius, E. Pupinis, R. Šarknickas, A. Anušauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, R. Šarknickas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 4, susilaikė 19. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (16.48 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje III (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

16.49 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės santykius, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir 2013 m. kovo 13 d. sprendimo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimų nuostatų išaiškinimo“ teiginius, susijusius su Lietuvos Respublikos piliečių galimybėmis kartu būti ir kitos valstybės piliečiais“ projektas Nr. XIIIP-629 (teikėjai – J. Sabatauskas / Teisės ir teisėtvarkos komitetas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

 

Klausė Seimo nariai: Ž. Pavilionis, E. Gentvilas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 81, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (16.59 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-06-13. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

17.00 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-776 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Seimo narys V. Bakas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 81, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (17.01 val.)

 

 

 

17.02 val.

           SVARSTYTA:

            1. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 2, 13, 15, 16, 18, 19, 36, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-712.

            2. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 papildymo 361 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-713

(teikėjai – V. Bakas / 7 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys V. Bakas.

 

Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, V. Kamblevičius, A. Salamakinas, E. Zingeris, P. Gražulis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (17.10 val.)

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3.  Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-06-22. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

17.11 val.

           SVARSTYTA:

            1. Civilinio kodekso 6.589, 6.969, 6.971, 6.973, 6.978 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-750.

            2. Paveldimo turto mokesčio įstatymo Nr. IX-1239 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-751

(teikėjai – P. Urbšys / 12 Seimo narių) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, E. Pupinis, V. Rinkevičius, A. Anušauskas, J. Sabatauskas, A. Šimas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, M. Majauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 45, prieš 6, susilaikė 17. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (17.29 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-751 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje III (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Replikavo Seimo narys E. Gentvilas.

 

 

            Kalbėjo Seimo narys G. Landsbergis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė Vyriausybės išvadų dėl projektų Nr. XIIIP-750 ir Nr. XIIIP-751).

 

            Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvadų dėl projektų Nr. XIIIP-750 ir Nr. XIIIP-751: už – 27, prieš – 29, susilaikė 10. Nepritarta. (Užsiregistravo 69 Seimo nariai  (17.32 val.)

           

            Dėl balsavimo rezultatų dėl pritarimo projektams Nr. XIIIP-750 ir Nr. XIIIP-751 po pateikimo kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis susilaikė).

 

            Replikavo Seimo nariai: P. Urbšys, R. J. Dagys.

 

 

 

            Posėdžio pirmininkė pasiūlė pratęsti posėdį ir baigti svarstyti rezervinius klausimus.

 

            Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą baigti darbą, kaip numatyta darbotvarkėje 17.30 val., balsavo 14, už pasiūlymą pratęsti posėdį ir baigti svarstyti rezervinius klausimus – 51. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (17.35 val.)

 

 

 

17.36 val.

           SVARSTYTAVyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7, 10, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo Nr. XIIP-4707(2) (teikėjai – E. Gentvilas, G. Vaičekauskas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys E. Gentvilas.

 

Klausė Seimo nariai: J. Sabatauskas, P. Gražulis, E. Pupinis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: N. Puteikis, P. Gražulis.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 22, prieš – 7, susilaikė 33. Nepritarta. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (17.47 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 43, už pasiūlymą jį atmesti – 19. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 62 Seimo nariai (17.48 val.)

 

           NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIP-4707(2) iniciatoriams tobulinti.

 

 

 

 

17.49 val.

           SVARSTYTAPsichologų praktinės veiklos įstatymo projektas Nr. XIIIP-685 (teikėja – R. Šalaševičiūtė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė R. Šalaševičiūtė.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, A. Matulas, V. Rinkevičius, R. Šarknickas, A. Vinkus, P. Urbšys.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, A. Matulas.

 

 

           NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 50, prieš 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 55 Seimo nariai (18.12 val.)

 

 

            Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už Teisės ir teisėtvarkos komitetą balsavo 37, už Sveikatos reikalų komitetą – 17. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 54 Seimo nariai (18.13 val.)

 

NUTARTA:

            1. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti.

            2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti.

 

 

            Dėl svarstymo datos kalbėjo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

 

           NUTARTA. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-06-20. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.15 val.

           SVARSTYTALabdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-768 (teikėjai – R. Budbergytė / Audito komitetas) (pateikimas).

            Pranešėja – Audito komiteto pirmininkė I. Šimonytė.

 

Klausė Seimo narys N. Puteikis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys N. Puteikis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-06-22. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Seimo nutarimo „Dėl veiksmingos Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų pertvarkos“ projektas Nr. XIIIP-772 šiandien negali būti pateiktas, nes gauta Teisės departamento išvada, kad jis prieštarauja Konstitucijai, todėl Teisės ir teisėtvarkos komitetas turės preliminariai įvertinti, ar šis projektas prieštarauja Konstitucijai.

 

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Adomėnas.

 

 

Užsiregistravo 53 Seimo nariai (18.21 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (18.21 val.)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Degutienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė