PASIŪLYMAS

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2820(2)

 

2023-09-28

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

2

1

2

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2820(2) ir susijusių įstatymų  projektų svarstymas ir priėmimas Seime užtruko ilgiau nei tikėtasi ir įstatymų projektas tikėtina nebus priimtas iki lapkričio 1 d., todėl reikalinga pakoreguoti projekto 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus terminus.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 ir 2 dalis ir jas išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d. 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir susisiekimo ministras iki 2023 m. spalio 31 d. 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Kazys Starkevičius