2017-10-26

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 12, 18, 24, 28, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 561, 62 IR 69 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 391 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO projekto nr. xiiip-1075

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

39

8

 

Argumentai:

Pažymėtina, kad kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijų akreditavimas turi tiesioginį poveikį šalies ūkio raidai, svarbus ūkio sektoriaus įsitraukimas, todėl siūlytina atitinkamai papildyti 39 straipsnio 8 dalį. 

 

Pasiūlymas:

Papildyti 39 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

Reikalavimus kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su Ūkio ministru.

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                            Eugenijus Jovaiša

                                                                                                Aušra Papirtienė

                                                                                                Edmundas Pupinis