PASIŪLYMAI

DĖL Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektO

NR. XIIIP-1787 (2)

 

 

2019-03-26

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

14

4

 

Argumentai:

Lietuvoje sukurta pakankama teisinė sistema apsauganti aplinką nuo neigiamo poveikio tiriant ir naudojant išsklaidytuosius angliavandenilius hidraulinio ardymo būdu. Todėl manytume, jog rengiant naują įstatymo redakciją tikslinga palikti prieš tai galiojusį leidimą tirti ir naudoti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius, išimtį taikant saugomoms teritorijoms, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonoms ir įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui vartotojams ruošti, teritorijoms.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 14 straipsnio 4 punktą ir ją išdėstyti taip:

4. Draudžiama vykdyti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių tyrimą ir (ar) naudojimą taikant hidraulinį uolienų ardymą saugomose teritorijose, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose ir įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui vartotojams ruošti, teritorijose.

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                        Simonas Gentvilas

                                                                                                            Algirdas Butkevičius

                                                                                                            Rimantas Sinkevičius

                                                                                                            Emanuelis Zingeris

                                                                                                            Kazys Starkevičius

                                                                                                            Mykolas Majauskas

                                                                                                            Laurynas Kaščiūnas

                                                                                                            Paulius Saudargas

                                                                                                            Algimantas Salamakinas

                                                                                                            Gintaras Steponavičius

                                                                                                            Aušrinė Armonaitė