2016-11-22

 

PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2017 METŲ

VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIP-4790

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

Argumentai: Vilniaus regiono informacinio lauko eteryje dominuoja rusiškos ir baltarusiškos televizijos programos. Daugelis šio regiono kaimiškų vietovių gyventojų neturi galimybių naudotis kabelinės ar  palydovinės televizijos paslaugomis, todėl neturi ir galimybių rinktis bei žiūrėti kitokias, ne Rusijos informacinę propagandą vykdančias, televizijos programas.

 

Maskvos ir Minsko propagandos stipriai veikiami gyventojai yra laikomi Kremliaus informacinėje erdvėje. Lietuva iki šiol nesiėmė jokių realių priemonių keisti šią situaciją. Trumpalaikiai rusiškų propagandinių TV programų uždarymai ir draudimai nekeičia esmės, nes gyventojams, kurie dėl kalbos barjero nežiūri lietuviškų TV programų, nėra pasiūloma reali ir patraukli alternatyva.

 

Vienintelis racionalus kelias, kaip artimiausiu metu išlaisvinti informacinį lauką Vilniaus regione, tai sudaryti galimybę vietos gyventojams, kurių didžiąją dalį sudaro lenkų tautinės bendrijos atstovai, žiūrėti bent vieną patrauklią Lenkijos televizijos programą. Lietuvos radijo ir televizijos centras turi technines galimybes Vilniaus regiono gyventojams retransliuoti kurią nors iš populiariųjų Lenkijos televizijos programų. Tai nereikalauja didelių investicijų, bet šio regiono žmonėms būtų suteikta reali ir patraukli informacinė alternatyva.

 

Pasiūlymas: Padidinti finansavimą Susisiekimo ministerijai 200 tūkst. EUR šias lėšas skiriant Lietuvos radijo ir televizijos centrui, kad šis centras į Vilniaus regioną retransliuotų kurią nors iš populiariųjų Lenkijos televizijos programų.

 

Lėšų šaltinis: Atitinkamai padidinti valstybės valdomų įmonių į valstybės biudžetą mokamų asignavimų sumą, kad ji būtų adekvati nuosavo kapitalo dydžiui. Viešai prieinama informacija rodo, kad 2011-2015 m. valstybės valdomos įmonės buvo atleistos nuo 135 mln. EUR įmokų į valstybės biudžetą, todėl resursų įvardintiems pasiūlymams įgyvendinti yra daugiau nei pakankamai.  

 

 

 

Teikia:

 

Seimo narys Andrius Kubilius