LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

                                                            TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPROGMENŲ APYVARTOS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-1315 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2019-05-30 Nr. XIIIP-2341(2)

Vilnius

 

     Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Veršekys, tel. (8 5) 239 6353, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (85) 239 6895, el. p. [email protected]