Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-12-05  Nr. SPP-361

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Liesys.

 

Užsiregistravo 60 Seimo narių (14.00 val.)

 

 

14.01 val.

SVARSTYTASocialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3915(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimas).

Pranešėjas – Socialinių reikalų ir darbo komiteto atstovas J. Rimkus.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio Teisės departamento pastabos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad, pritarus Teisės departamento pastabai dėl 1 straipsnio, nebelieka 1 straipsnio.

 

Balsuota dėl 2 straipsnio (buvusio 1): už – 65, prieš – 0, susilaikė 7. 2 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (14.03 val.)

 

NUTARTA. Priimti Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 57, prieš – 0, susilaikė 14. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (14.04 val.)

 

14.04 val.

SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl 2019 metų Laisvės premijos paskyrimo Albinui Kentrai“ projektas Nr. XIIIP-4222 (teikėjai V. Pranckietis / 9 Seimo nariai) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Klausė Seimo narys E. Zingeris.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė P. Kuzmickienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, P. Gražulis.

 

Replikavo Seimo narys A. Gumuliauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: V. Aleknaitė-Abramikienė, P. Gražulis, A. Anušauskas, I. Haase, A. Navickas, E. Zingeris.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2019 metų Laisvės premijos paskyrimo Albinui Kentrai“. Balsavimo rezultatai: už 88, prieš 1, susilaikė 1. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (14.21 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: B. Matelis, P. Gražulis.

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys D. Gaidžiūnas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

14.22 val.

SVARSTYTA:

1. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4228.

2. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4229

(teikėjai – A. Veryga, A. Kubilienė / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Veryga. 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Razma (opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 31, prieš – 34, susilaikė 15. Pritarta. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (14.30 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

14.31 val.

SVARSTYTA. Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 2, 3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3957(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 2, 3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 70, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (14.32 val.)

 

14.33 val.

SVARSTYTA. Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 13, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3735(2) (teikėjai – A. Anušauskas / 3 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėja – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė G. Burokienė.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui svarstyti visas pataisas pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 1 straipsnio A. Gedvilienės ir A. Anušausko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Gedvilienė.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Razma.

Balsuota dėl 1 straipsnio A. Gedvilienės ir A. Anušausko pataisos: už – 25, prieš – 29, susilaikė 33. Nepriimta. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (14.37 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl 1 straipsnio: už – 59, prieš – 21, susilaikė 5. 1 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (14.38 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 3 straipsnio Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad, pritarus Teisės departamento pataisai dėl 3 straipsnio, nebelieka 3 straipsnio.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, G. Burokienė, V. Juozapaitis, I. Šimonytė, K. Masiulis.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio projekto priėmimo.

 

Užsiregistravo 63 Seimo nariai (14.47 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio projekto priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

14.48 val.

SVARSTYTA. Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3845(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Švietimo ir mokslo komiteto atstovas E. Pupinis.

 

1–17 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (14.53 val.)

 

14.54 val.

SVARSTYTA. Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2339(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovas V. Bakas.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.   

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 89, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (14.56 val.)

 

14.57 val.

SVARSTYTA. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 6, 8, 23, 24, 25, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2340(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovas V. Bakas.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, pritariantys pasiūlymui svarstyti visas pataisas.

 

Dėl 1 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.   

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 3 straipsnio J. Jaručio pataisos,  kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 3 straipsnio J. Jaručio pataisos,  kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 4 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 4 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 5 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 6 straipsnio J. Jaručio pataisų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 6 straipsnio J. Jaručio pataisų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad atsiranda naujas straipsnis, kuriam pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 7 straipsnio J. Jaručio pataisų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 7 straipsnio J. Jaručio pataisų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

7 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 8 straipsnio J. Jaručio pataisų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 8 straipsnio J. Jaručio pataisų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

8 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 9 straipsnio J. Jaručio pataisų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.   

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 9 straipsnio J. Jaručio pataisų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

9 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 10 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 10 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

10 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 11 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 11 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

11 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl J. Jaručio pataisos dėl pavadinimo, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 6, 8, 23, 24, 25, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (15.14 val.)

 

15.15 val.

SVARSTYTA. Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2341(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.   

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (15.16 val.)

 

15.17 val.

SVARSTYTA. Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 22 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2342(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl 3 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 3 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 4 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 4 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 22 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (15.19 val.)

 

15.20 val.

SVARSTYTA. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2343(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (15.20 val.)

 

15.21 val.

SVARSTYTA. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2344(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (15.22 val.)

 

15.22 val.

SVARSTYTA. Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2345(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 3 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (15.23 val.)

 

15.24 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  Nr. XIIIP-2346(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio J. Jaručio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (15.24 val.)

 

15.25 val.

SVARSTYTA. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4044(2) (prie Nr. XIIIP-4043) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

Pranešėja – Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A. Kubilienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė.

 

Dėl 1 straipsnio I. Šimonytės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė trumpą pertrauką dėl techninių nesklandumų.

 

15.27 val.

SVARSTYTA. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3246(2) (teikėjai – V. Ačienė / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 1, susilaikė 11. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (15.27 val.)

 

15.29 val.

SVARSTYTA. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4044(2) (prie Nr. XIIIP-4043) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimo tęsinys).

Pranešėja – Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A. Kubilienė.

 

Dėl 1 straipsnio I. Šimonytės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė.   

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, pritariantys pasiūlymui svarstyti šią pataisą.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė (opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 40, prieš – 30, susilaikė 20. Pritarta. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (15.32 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.

 

15.34 val.

SVARSTYTA. Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3955(4) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

Pranešėja – Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A. Kubilienė.

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

Dėl 1 straipsnio M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Navickienė.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, E. Pupinis.

Balsuota dėl 1 straipsnio M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. pirmos pataisos: už – 32, prieš – 21, susilaikė 31.  Nepriimta. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (15.37 val.)

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, pritariantys pasiūlymui svarstyti visas pataisas.

 

Dėl 1 straipsnio M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Navickienė.

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad šios pataisos svarstyti nebereikia.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Navickienė.   

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Navickienė.

Balsuota dėl 2 straipsnio M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. antros pataisos: už – 34, prieš – 18, susilaikė 32. Nepriimta. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (15.41 val.)

 

Dėl 2 straipsnio M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. trečios pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Navickienė (nereikalavo balsuoti dėl šios ir likusių pataisų).

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 4 straipsnio M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 5 straipsnio A. Verygos ir A. Kubilienės pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Veryga.   

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio A. Verygos ir A. Kubilienės pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio A. Verygos ir A. Kubilienės antros pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

6–12 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 13 straipsnio M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai atsiėmė.  

 

13 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 3 straipsnio (Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas) M. Navickienės, P. Kuzmickienės ir kt. pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai atsiėmė. 

 

3 straipsnis (Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas) priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Veryga, E. Gentvilas, P. Gražulis, A. Mazuronis, S. Gentvilas, M. Navickienė, A. Kubilienė, E. Zingeris.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio projekto priėmimo.

 

Užsiregistravo 69 Seimo nariai (16.05 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio projekto priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad, atidėjus projekto Nr. XIIP-3955(4) priėmimą, atidedamas ir jo lydimųjų projektų priėmimas.

 

Replikavo Seimo narys A. Mazuronis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

Replikavo Seimo narys J. Jarutis.

 

16.09 val.

SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3623(3) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

Pranešėja – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė G. Burokienė.

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

1–12 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) G. Burokienės pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) G. Burokienės antros pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, I. Šimonytė, P. Urbšys, G. Burokienė, J. Džiugelis, S. Gentvilas.

 

NUTARTA. Priimti Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 59, prieš – 0, susilaikė 20. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (16.22 val.)

 

Replikavo Seimo narės: I. Šimonytė, G. Burokienė.

 

16.24 val.

SVARSTYTAAsociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3624(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

Pranešėja – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė G. Burokienė.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio G. Burokienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 63, prieš – 1, susilaikė 11. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (16.25 val.)

 

16.26 val.

SVARSTYTA. Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 papildymo 61 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3625(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

Pranešėja – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė G. Burokienė.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio G. Burokienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 papildymo 61 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 63, prieš – 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (16.27 val.)

 

16.28 val.

SVARSTYTA. Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1191(2)  (teikėjai – L. Matkevičienė / 7 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

Pranešėja – Biudžeto ir finansų komiteto atstovė V. Ačienė.

 

Dėl  1 straipsnio A. Salamakino, J. Liesio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Salamakinas.   

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: B. Bradauskas, A. Kupčinskas.

Balsuota dėl 1 straipsnio A. Salamakino, J. Liesio ir kt. pataisos: už – 44, prieš – 8, susilaikė 22. Priimta. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (16.33 val.)

 

Balsuota dėl 1 straipsnio (su priimta A. Salamakino, J. Liesio ir kt. pataisa): už – 46, prieš – 2, susilaikė 22. 1 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (16.34 val.)

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. Matkevičienė, J. Sabatauskas, A. Salamakinas, B. Bradauskas, J. Liesys.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio projekto priėmimo.

 

Užsiregistravo 69 Seimo nariai (16.37 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio projekto priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

16.38 val.

SVARSTYTASodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2277(8) (teikėjai – A. Kubilienė / 6 Seimo nariai) (priėmimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas (opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės  Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 35, prieš – 22, susilaikė 18. Pritarta. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (16.39 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. 

 

16.40 val.

SVARSTYTA:

1. Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 2, 4, 5, 6, 61, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 41, 411 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3037(2).

2. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 8, 10, 101, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 321, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 611, 63, 64, 65, 68, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 322 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3038(2).

3. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3039(2).

4. Principinės kariuomenės struktūros 2019 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2024 metais nustatymo, karių, civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ir kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus 2019 m. ir 2024 m. patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-1210 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3040.

5. Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. IX-703 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3041(2).

6. Kariuomenės drausmės statuto 8, 21, 23, 38, 58 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 21 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3042(2).

7. Karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 1, 4, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3043(2).

8. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 8 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3044(2).

9. Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 23 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3045(2).

10. Vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3046(2).

11. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3047(2).

12. Darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3048(2).

13. Administracinių nusižengimų kodekso 558 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3049(2)

(teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras R. Karoblis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadas (išskyrus projektą Nr. XIIIP-3049(2) pateikė šio komiteto pirmininkas D. Gaižauskas.

Papildomo – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIIIP-3048(2) perskaitė posėdžio pirmininkė.

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIIIP-3049(2) perskaitė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, P. Urbšys.

 

Projekto Nr. XIIIP-3049(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio D. Gaižausko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje (išskyrus projektą Nr. XIIIP-3040). Pritarta bendru sutarimu.

2. Atmesti projektą Nr. XIIIP-3040. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Liesys (pasiūlė perbalsuoti dėl projekto Nr. XIIIP-1191(2).

 

16.49 val.

SVARSTYTA. Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1191(2)  (teikėjai – L. Matkevičienė / 7 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio projekto priėmimo.

 

Užsiregistravo 62 Seimo nariai (16.50 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio projekto priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

16.51 val.

SVARSTYTA:

1. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 4, 34, 162 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4092(2)ES.

2. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1872 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4093(2).

3. Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1873 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4094(2).

4. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 1, 2, 6, 8, 45, 47, 56, 57, 58, 59 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 61, 391, 571, 581, 582, 583 straipsniais ir priedu ir 15, 16, 17, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-1237 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4095(2).

5. Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 4, 55, 56, 60, 61 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4096(2)

(teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas V. Ąžuolas.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.52 val.

SVARSTYTASaugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 1, 2, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 25, 26, 31, 33, 39, 40, 401, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3958(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras J. Narkevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas E. Gentvilas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.53 val.

SVARSTYTA. Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 191 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3919(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas E. Gentvilas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.54 val.

SVARSTYTA. Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4150(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Poderys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.55 val.

SVARSTYTA. Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 papildymo 51, 52 ir 53 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-3052(2) (teikėjai – teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: V. Bakas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), P. Urbšys (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

Projekto Nr. XIIIP-3052(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras

 

Dėl 3 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, V. Bakas.

 

Dėl 3 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Urbšys (Mišrios Seimo narių grupės vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 31, prieš – 23, susilaikė 12. Pritarta. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (17.10 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. 

 

17.11 val.

SVARSTYTA:

1. Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721  6, 7, 8, 11, 111, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 57, 59, 60, 61, 64, 67, 671, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80 ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3940(3).

2. Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 3, 10, 12, 13, 15, 21, 23, 33, 35, 38, 39, 40, 53, 54, 60, 67, 68 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas Nr. XIIIP-3941(3).

3. Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 9, 10, 13, 15, 17, 23, 25, 35, 38, 39, 40, 41, 46, 60, 61, 64, 71 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3942(3).

4. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 48, 57, 58, 61, 73, 77, 86, 88, 89, 90 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3943(3).

5. Referendumo įstatymo Nr. IX-929 11, 12, 17, 19, 20, 23, 26, 33, 35, 39, 40, 41, 45, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 69 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3944(3).

6. Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo Nr. VIII-1003 6, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas Nr. XIIIP-3945(2)

(teikėjai – G. Burokienė / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas Z. Streikus.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

17.13 val.

SVARSTYTASeimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3897(2) (teikėjai – J. Bernatonis / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys J. Bernatonis.

 

Klausė Seimo nariai: A. Mazuronis, S. Gentvilas, V. Čmilytė-Nielsen.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, A. Mazuronis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 43, prieš 18, susilaikė 6. (Užsiregistravo 69 Seimo nariai (17.25 val.)

2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Svarstyti šį projektą šioje Seimo sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

17.27 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4273 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Dumbrava.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (17.28 val.)

 

17.29 val.

SVARSTYTA. Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų kompensavimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3932 (teikėjai – A. Dumbrava / 7 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Dumbrava.

 

Klausė Seimo narė R. Baškienė.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (17.32 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Svarstyti šį projektą šioje Seimo sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

17.34 val.

SVARSTYTA. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4243 (teikėjai – P. Nevulis / 4 Seimo nariai / 48 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys P. Nevulis.

 

Klausė Seimo nariai: A. Baura, S. Gentvilas, L. Balsys, A. Skardžius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, L. Balsys.

 

Replikavo Seimo narys P. Nevulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 1, susilaikė 9. (Užsiregistravo 68 Seimo nariai (17.44 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-17. Pritarta bendru sutarimu.

         

17.45 val.

SVARSTYTA. Seimo rezoliucijos „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugos ir jų teisių užtikrinimo“ projektas Nr. XIIIP-4266 (teikėjai – M. Puidokas / 30 Seimo narių / 47 Seimo nariai) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys M. Puidokas.

 

Klausė Seimo nariai: E. Gentvilas, G. Vaičekauskas, S. Gentvilas, A. Skardžius, R. Šarknickas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas, P. Urbšys, K. Masiulis, S. Gentvilas.

 

Balsuota, ar priimti šią rezoliuciją be pataisų: už – 14, prieš – 3, susilaikė 37. Nepritarta. (Užsiregistravo 58 Seimo nariai (18.05 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: E. Gentvilas, R. Šarknickas, M. Puidokas, K. Masiulis.

 

18.09 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4272 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo narė D. Šakalienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 54, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 59 Seimo nariai (18.10 val.)

2. Pavesti Dokumentų departamentui sujungti šiandien priimtus Seimo nutarimus „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (projektai Nr. XIIIP-4273 ir Nr. XIIIP-4272). Pritarta bendru sutarimu.

 

18.11 val.

SVARSTYTA. Mediacijos įstatymo Nr. X-1702 20 straipsnio 1 punkto pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4238 (teikėjai – D. Šakalienė / 6 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė D. Šakalienė.

 

Klausė Seimo nariai: J. Sabatauskas, V. Vingrienė, S. Gentvilas, K. Masiulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narės: V. Vingrienė, O. Valiukevičiūtė.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 38, prieš 2, susilaikė 10. (Užsiregistravo 52 Seimo nariai (18.29 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narė D. Šakalienė.

 

Alternatyvus balsavimas dėl projekto Nr. XIIIP-4238 svarstymo datos: už pasiūlymą svarstyti šioje Seimo sesijoje balsavo 22, už pasiūlymą svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje – 26. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 50 Seimo narių (18.31 val.)

 

NUTARTA. Paskirti  šio projekto svarstymą Seimo VIII (pavasario) sesijoje.

 

Posėdžio pirmininkė pasiūlė pratęsti posėdį, kol bus apsvarstyti visi darbotvarkės klausimai.

 

18.32 val.

SVARSTYTA. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo
Nr. IX-110 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Nr. XIIIP-4245 (teikėjai – R. Šalaševičiūtė, R. Karbauskis / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė R. Šalaševičiūtė.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 52, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 52 Seimo nariai (18.35 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Svarstyti šį projektą šioje Seimo sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

         

18.36 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 492 ir 590 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4037 (prie Nr. XIIIP-815(3) (teikėjai – T. Tomilinas, A. Kubilienė) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys T. Tomilinas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Vinkus, G. Vaičekauskas, E. Gentvilas, V. Juozapaitis, M. Majauskas, S. Tumėnas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, E. Gentvilas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 37, prieš 2, susilaikė 9. (Užsiregistravo 51 Seimo narys (18.55 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

         

Replikavo Seimo narys G. Vaičekauskas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

18.58 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-14 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4271 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Klausė Seimo narys V. Juozapaitis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Liesys.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-14 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 47, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 48 Seimo nariai (19.00 val.)

 

19.01 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-13 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4270 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-13 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 48, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 50 Seimo narių (19.01 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Virginijaus Jurgaičio peticijos“ (Nr. PNP-84) šiandien nebus svarstomas, nes nėra pranešėjo.

 

19.03 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2019-12-09–2019-12-13) – 2019 m. gruodžio 10 d. (antradienio) ir 12 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

         

Klausė Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2019-12-09–2019-12-13) – 2019 m. gruodžio 10 d. (antradienio) ir 12 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.07 val.

Seimo narių pareiškimai.

 

Seimo narys E. Gentvilas padarė pareiškimą.

 

 

Užsiregistravo 39 Seimo nariai (19.11 val.)

 

Posėdis baigtas

 (19.11 val.)

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                               Jonas Liesys

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                Irena Šiaulienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                Rasa Smalinskaitė