LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO komitetas

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL GARANTINIO FONDO 2017 METŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

 (XIIIP-2691)

 

2018-10-30  Nr. 103-P-51

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: R. Šalaševičiūtė – Komiteto pirmininkė, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, V. Rastenis, T. Tomilinas, J. Varkalys; Komiteto biuras: vedėja E. Bulotaitė, patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė, padėjėja R. Liekienė; Kviestieji asmenys: Ž. Simonaitytė – valstybės kontrolieriaus pavaduotoja, D. Krištopavičienė – Valstybės kontrolės Finansinio audito departamento direktorė, A. Želionis – Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktorius, A. Vičkačkienė – Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja, S. Tuminienė – Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų konsolidavimo skyriaus vedėja, V. Latvienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus pavaduotoja, R. Domarkienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja.

 2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2018-10-15)

1

 

 

  Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui.

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimantė Šalaševičitė.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                      

Rimantė Šalaševičiūtė

 

                                                                                                                                                                                               

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Komiteto biuro patarėja Regina Molienė