LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2010 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. XI-1249 „DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NARIŲ IŠ ASOCIACIJŲ RINKIMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO

 

2023-04-26 Nr. XIVP-2580(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                          Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. (8 5)  239 6164, el. p. [email protected]      

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. [email protected]                                           

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]