Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-06-26  Nr. SPP-193

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.

 

Užsiregistravo 61 Seimo narys (15.01 val.)

 

15.02 val.

SVARSTYTAPensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2246(2) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-2246(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas T. Tomilinas

 

Dėl 4 straipsnio A. Syso ir R. Budbergytės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Sysas.  

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: S. Jovaiša, S. Jakeliūnas.

Balsuota dėl 4 straipsnio A. Syso ir R. Budbergytės pataisos: už – 22, prieš – 22, susilaikė 32. Nepriimta. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (15.07 val.)

 

Replikavo Seimo narys R. J. Dagys.

 

Dėl 6 straipsnio A. Syso ir R. Budbergytės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Sysas. 

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, S. Jakeliūnas.

Balsuota dėl 6 straipsnio A. Syso ir R. Budbergytės pataisos: už – 25, prieš – 20, susilaikė 42. Nepriimta. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (15.13 val.)

 

Dėl 8 straipsnio S. Gentvilo, J. Varkalio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Varkalys.  

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad šią pataisą jos autoriai atsiėmė.

 

Dėl 22 straipsnio A. Syso ir R. Budbergytės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas.

Balsuota dėl 22 straipsnio A. Syso ir R. Budbergytės pataisos: už – 18, prieš – 19, susilaikė 49. Nepriimta. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (15.20 val.)

 

Dėl 28 straipsnio S. Jakeliūno pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas (atsiėmė šią ir likusias savo pataisas).

 

 

Dėl 29 straipsnio S. Gentvilo, J. Varkalio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Varkalys.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: A. Armonaitė, S. Jakeliūnas.

Balsuota dėl 29 straipsnio S. Gentvilo, J. Varkalio ir kt. pataisos: už – 15, prieš – 33, susilaikė 45. Nepriimta. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (15.27 val.)

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Jakeliūnas, M. Majauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 18, susilaikė 17. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (15.32 val.)

 

15.34 val.

SVARSTYTA:

1. Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 2, 6, 7, 8, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI1 skyriumi įstatymo projektas Nr. XIIIP-2247(2).

2. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2251(2).

3. Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 11, 12, 45, 46, 47, 48, 53 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2252(2).

4. Pensijų sistemos reformos įstatymo Nr. IX-1215 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2253(2).

5. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-949 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2257(2)

(svarstymo tęsinys).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas T. Tomilinas.

 

15.36 val.

SVARSTYTA. Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 2, 6, 7, 8, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI1 skyriumi įstatymo projektas Nr. XIIIP-2247(2) (svarstymo tęsinys).

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, R. J. Dagys, T. Tomilinas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys (opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), J. Jarutis.

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 39. Pritarta. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (15.51 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

15.53 val.

SVARSTYTA. Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 11, 12, 45, 46, 47, 48, 53 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2252(2) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-2252(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas T. Tomilinas

 

Dėl 9 straipsnio Biudžeto ir finansų komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas.

Balsuota dėl 9 straipsnio Biudžeto ir finansų komiteto pataisos: už – 7, prieš – 25, susilaikė 59. Nepriimta. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (15.55 val.)

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 0, susilaikė 31. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (15.56 val.)

 

15.57 val.

SVARSTYTA. Pensijų sistemos reformos įstatymo Nr. IX-1215 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2253(2) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 74, prieš 0, susilaikė 26. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (15.57 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad gautas pavaduojančio Seimo Pirmininką teikimas projektus Nr. XIIIP-2246(2), Nr. XIIIP-2252(2) ir Nr. XIIIP-2253(2) svarstyti skubos tvarka.

 

NUTARTA. Svarstyti projektus Nr. XIIIP-2246(2), Nr. XIIIP-2252(2) ir Nr. XIIIP-2253(2) skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 3, susilaikė 29. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (15.59 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl projektų Nr. XIIIP-2247(2), Nr. XIIIP-2251(2) ir Nr. XIIIP-2257(2) daroma pertrauka iki kito posėdžio.

 

16.00 val.

SVARSTYTA. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8 ir 10 straipsni pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1811(2) (teikėjai – A. Norkienė / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė M. Navickienė.

 

Projekto Nr. XIIIP-1811(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto atstovė M. Navickienė

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 95, prieš 1, susilaikė 4. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (16.02 val.)

2.  Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už – 95, prieš – 4, susilaikė 5. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (15.59 val.)

 

16.03 val.

SVARSTYTA:

1. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2220(2).

2. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 11, 12, 42, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 64 straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, Įstatymo papildymo 621 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2221(2).

3. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2222(2).

4. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2223(2).

5. Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2224(2).

6. Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-2225(2).

7. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2226(2)

(teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Kubilienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pusvalandžio pertrauką).

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pusvalandžio pertrauką: už – 58, prieš – 29, susilaikė 10. Pritarta. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (16.04 val.)

 

NUTARTA. Daryti pusvalandžio pertrauką.

 

16.05 val.

SVARSTYTA. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 1, 2, 3, 11, 111, 12, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1946(2) (teikėjai – LRV / finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas D. Kaminskas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, A. Vinkus, sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

 

Projekto Nr. XIIIP-1946(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas D. Kaminskas

 

Dėl 6 straipsnio D. Kaminsko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys  D. Kaminskas.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

Balsuota dėl 6 straipsnio D. Kaminsko pataisos: už – 38, prieš – 6, susilaikė 52. Nepriimta. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (16.25 val.)

 

Dėl 8 straipsnio D. Kaminsko ir A. Matulo pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys D. Kaminskas.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 8 straipsnio D. Kaminsko ir A. Matulo pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, J. Olekas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 67, prieš 7, susilaikė 23. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (16.30 val.)

2. Šį projektą svarstyti skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.31 val.

SVARSTYTA. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1745(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 1, susilaikė 13. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (16.32 val.)

2. Šį projektą svarstyti skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.34 val.

Informaciniai pranešimai.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad, vadovaujantis Seimo statuto 217 straipsniu, yra pateiktas pareiškimas dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu V. Semeška. Pareiškimas bus svarstomas artimiausiame Seimo posėdyje.

 

16.34 val.

SVARSTYTA:

1. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2220(2).

2. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 11, 12, 42, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 64 straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, Įstatymo papildymo 621 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2221(2).

3. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2222(2).

4. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2223(2).

5. Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2224(2).

6. Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-2225(2).

7. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2226(2)

(teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymo tęsinys).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkė A. Kubilienė.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas Z. Streikus.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, J. Olekas, P. Urbšys, sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

 

 

16.34 val.

SVARSTYTA. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2220(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-2220(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Kubilienė

 

Dėl 6 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Streikus.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

Balsuota dėl 6 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos: už – 37, prieš – 23, susilaikė 35. Nepriimta. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (17.06 val.)

 

Dėl 9 straipsnio R. Martinėlio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. Martinėlis.  

Balsuota dėl 9 straipsnio R. Martinėlio pataisos: už – 43, prieš – 3, susilaikė 54. Nepriimta. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (17.08 val.)

 

Dėl 9 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Streikus.  

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

Balsuota dėl 9 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos: už – 49, prieš – 10, susilaikė 41. Nepriimta. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (17.11 val.)

 

Dėl 10 straipsnio R. Martinėlio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. Martinėlis.  

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

Balsuota dėl 10 straipsnio R. Martinėlio pataisos: už – 50, prieš – 4, susilaikė 50. Nepriimta. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (17.17 val.)

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Liesys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 59, prieš 22, susilaikė 26. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (17.19 val.)

 

17.20 val.

SVARSTYTA. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 11, 12, 42, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 64 straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, Įstatymo papildymo 621 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2221(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-2221(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Kubilienė

 

Dėl 10 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Streikus.  

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

Balsuota dėl 10 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos: už – 48, prieš – 10, susilaikė 36. Priimta. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (17.24 val.)

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, J. Olekas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: I. Degutienė, A. Veryga.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje su posėdžio metu priimta pataisa. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 22, susilaikė 25. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (17.42 val.)

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Degutienė.

 

17.43 val.

SVARSTYTA. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2222(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 10, susilaikė 31. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (17.44 val.)

 

17.45 val.

SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2223(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymo tęsinys).

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

Projekto Nr. XIIIP-2223(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Kubilienė

 

Dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Streikus.  

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, A. Veryga.

Balsuota dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos: už – 40, prieš – 11, susilaikė 49. Nepriimta. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (17.56 val.)

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 59, prieš 18, susilaikė 26. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (17.59 val.)

 

18.00 val.

SVARSTYTA. Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2224(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 9, susilaikė 30. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (18.00 val.)

 

18.01 val.

SVARSTYTA. Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-2225(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymo tęsinys).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 61, prieš 11, susilaikė 31. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (18.03 val.)

 

18.04 val.

SVARSTYTA. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2226(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-2226(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Kubilienė

 

Dėl 1 straipsnio J. Liesio, I. Degutienės ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė I. Degutienė (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Dėl 2 straipsnio 4 dalies J. Liesio, I. Degutienės ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: G. Landsbergis (2 kartus), R. Baškienė, A. Kubilienė.

 

Seimo narė I. Degutienė pranešė, kad likusių pataisų autoriai atsiima visas pataisas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Armonaitė, A. Veryga.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 59, prieš 21, susilaikė 24. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (18.14 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos R. Baškienės teikimas projektus Nr. XIIIP-2220(2), Nr. XIIIP-2221(2), Nr. XIIIP-2222(2), Nr. XIIIP-2223(2), Nr. XIIIP-2224(2), Nr. XIIIP-2225(2) ir Nr. XIIIP-2226(2) svarstyti skubos tvarka.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas, R. Baškienė (2 kartus), A. Veryga, J. Liesys, A. Širinskienė, A. Skardžius, A. Kubilienė, J. Razma, J. Olekas.

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė atsiėmė pasiūlymą dėl projektų Nr. XIIIP-2220(2), Nr. XIIIP-2221(2), Nr. XIIIP-2222(2), Nr. XIIIP-2223(2), Nr. XIIIP-2224(2), Nr. XIIIP-2225(2) ir Nr. XIIIP-2226(2) svarstymo skubos tvarka.

 

18.25 val.

SVARSTYTA:

1. Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2364.

2. Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2365.

3. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2366

(pateikimas).

Pranešėjas – sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

 

Klausė Seimo nariai: A. Matulas, J. Olekas, J. Liesys, A. Sysas, E. Pupinis, I. Šimonytė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, J. Olekas.

         

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 89, prieš 2, susilaikė 8. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (18.44 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R. Baškienė (pasiūlė šiuos projektus svarstyti skubos tvarka), A. Matulas.

 

NUTARTA:

1. Svarstyti šiuos projektus skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už 74, prieš 6, susilaikė 16. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (18.47 val.)

2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-28. Pritarta bendru sutarimu.

 

18.48 val.

SVARSTYTA:

1. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2121(2)ES.

2. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2122(2)ES

(teikėjai – LRV / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas V. Ąžuolas.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

18.50 val.

SVARSTYTA. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1662(2) (teikėjas – A. Anušauskas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Ąžuolas.

Papildomo – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

18.52 val.

SVARSTYTABiudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 5, 17, 19, 37, 38 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1972(2)ES (teikėjai – LRV / finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas S. Jakeliūnas.

Papildomo – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė I. Šimonytė.

 

Projekto Nr. XIIIP-1972(2)ES pataisų svarstymas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  1 straipsnio Audito komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė R. Baškienė.

 

18.54 val.

SVARSTYTA. Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 2, 8, 12, 14, 16, 24, 32, 37 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1489(2) (teikėjas – S. Jakeliūnas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas S. Jakeliūnas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas.

 

Projekto Nr. XIIIP-1489(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas S. Jakeliūnas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  2 straipsnio Vyriausybės pirmojo pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  2 straipsnio Vyriausybės antrojo pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 6 straipsnio M. Majausko, R. Budbergytės ir A. Palionio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Palionis.    

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, pritariančių pasiūlymui svarstyti šią pataisą.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė.

Balsuota dėl 6 straipsnio M. Majausko, R. Budbergytės ir A. Palionio pataisos: už – 46, prieš – 10, susilaikė 37. Nepriimta. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (19.07 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Majauskas (opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 32. Pritarta. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (19.08 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

19.09 val.

SVARSTYTA. Asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo
Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2273(2)ES (teikėjai – LRV / teisingumo ministras E. Jankevičius)
(svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas  J. Sabatauskas.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Bakas.

 

Projekto Nr. XIIIP-2273(2)ES pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas J. Sabatauskas

 

Balsuota dėl visų Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas: už – 2, prieš – 34, susilaikė 39. Nepriimta. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (19.14 val.)

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.15 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso 20, 21, 44, 188, 189, 272 straipsnių ir priedo papildymo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1659(2)ES (teikėjai – LRV / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.16 val.

SVARSTYTA:

1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1729(2).

2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 23 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo Nr. XIII-730 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1730.

3. Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1731(2).

4. Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo ratifikavimo įstatymo
Nr. I-1201 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1732(2)

(teikėjai – LRV / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

Papildomo – Žmogaus teisių komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas V. Simulikas.

 

 

NUTARTA:

1. Pritarti projektams Nr. XIIIP-1729(2), Nr. XIIIP-1731(2) ir Nr. XIIIP-1732(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 76, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (19.18 val.)

2. Atmesti projektą Nr. XIIIP-1730. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.20 val.

SVARSTYTA. Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 9, 10 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1945(2)ES (sujungti Nr. XIIIP-499 ir Nr. XIIIP-1945) (teikėjai – LRV / aplinkos ministras K. Navickas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Vingrienė.

 

Projekto Nr. XIIIP-1945(2)ES pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto atstovė V. Vingrienė

 

Dėl 3 straipsnio L. Balsio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys L. Balsys (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).  

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.21 val.

SVARSTYTA:

1. Turizmo įstatymo Nr. VII-667 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1139(3)ES.

2. Civilinio kodekso 6.2283 straipsnio, šeštosios knygos XXXV skyriaus trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1140(3)ES

(teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą (dėl projekto Nr. XIIIP-1139(3)ES) pateikė šio komiteto atstovas V. Sinkevičius.

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą (dėl projekto Nr. XIIIP-1140(3)ES) pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą (dėl projekto Nr. XIIIP-1140(3)ES) pateikė šio komiteto atstovas V. Sinkevičius.

 

Projekto Nr. XIIIP-1139(3)ES pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Sinkevičius

 

Dėl visų J. Razmos pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo pagrindinio komiteto atstovas V. Sinkevičius (pranešė, kad pataisų autorius atsiėmė savo pataisas).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų J. Razmos pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 38 straipsnio V. Sinkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad 38 straipsnio A. Bauros pataisos nebereikia svarstyti.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) V. Sinkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) A. Bauros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Baura (nereikalavo balsuoti, atsiėmė pataisą).  

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 85, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (19.28 val.)

 

19.28 val.

SVARSTYTA:

1. Energetikos įstatymo Nr. IX-884 6, 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2161(2).

2. Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2162(2).

3. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 22 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2163(2).

4. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo Nr. IX-466 2 straipsnio pakeitimo  projektas Nr. XIIIP-2164(2).

5. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1 priedo pakeitimo  projektas Nr. XIIIP-2165(2).

6. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2166(2)

(teikėjai – LRV / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas V. Poderys.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.31 val.

SVARSTYTA:

1. Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2168(2).

2. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 12, 15, 23, 38, 39, 391, 40, 41, 43, 44, 46, 51, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 752 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 741 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2169(2).

3. Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 133 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2170(2)

(teikėjai – LRV / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas V. Poderys.

 

Projekto Nr. XIIIP-2169(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Poderys

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  23 straipsnio V. Poderio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 77, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (19.33 val.)

 

19.33 val.

SVARSTYTA. Gyvulių veislininkystės įstatymo Nr. I-384 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2144(2)ES (teikėjai – LRV / žemės ūkio ministras G. Surplys) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gaidžiūnas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.34 val.

SVARSTYTA:

1. Civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1653(2).

2. Darbo kodekso 150 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1654(2)

(teikėjai – LRV / teisingumo ministras) (svarstymas).

 

Komitetų išvadas pateikė: S. Šedbaras (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), T. Tomilinas (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), V. Simulikas (Žmogaus teisių komiteto vardu).

 

Projekto Nr. XIIIP-1653(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras

 

Dėl 4 straipsnio A. Palionio ir R. Šalaševičiūtės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R. Šalaševičiūtė.  

Balsuota dėl 4 straipsnio A. Palionio ir R. Šalaševičiūtės pataisos: už – 10, prieš – 34, susilaikė 40. Nepriimta. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (19.39 val.)

 

Dėl 7 straipsnio A. Palionio ir R. Šalaševičiūtės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė  R. Šalaševičiūtė.   

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys.

Balsuota dėl 7 straipsnio A. Palionio ir R. Šalaševičiūtės pataisos: už – 9, prieš – 20, susilaikė 54. Nepriimta. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (19.43 val.)

 

Dėl 8 straipsnio A. Palionio ir R. Šalaševičiūtės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R. Šalaševičiūtė

Balsuota dėl 8 straipsnio A. Palionio ir R. Šalaševičiūtės pataisos: už – 12, prieš – 21, susilaikė 49. Nepriimta. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (19.48 val.)

 

Dėl 8 straipsnio T. Tomilino pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas  (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone, nereikalavo balsuoti).

 

Dėl 12 straipsnio A. Palionio ir R. Šalaševičiūtės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R. Šalaševičiūtė (atsiėmė pataisą).  

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.51 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2361 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys L. Kasčiūnas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 80, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (19.53 val.)

 

19.53 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio-Vytauto metais“ projektas Nr. XIIIP-2360 (teikėjai – Ž. Pavilionis / 64 Seimo nariai / 48 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys L. Kasčiūnas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Pavesti Valstybės istorinės atminties komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-28. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.54 val.

SVARSTYTA. Kultūros rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1260 1, 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1001(3) (teikėjai – LRV / kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Kernagis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.55 val.

SVARSTYTA. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1592(3) (teikėjai – R. Šarknickas / Savižudybių ir smurto prevencijos komisija / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Šarknickas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 77, prieš 2, susilaikė 6. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (19.56 val.)

 

19.57 val.

SVARSTYTA. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1063(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas, V. Kernagis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Kultūros  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Kernagis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

19.57 val.

SVARSTYTA. Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto
Nr. I-399 145 straipsnio pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-939(2) (teikėjai – A. Širinskienė, V. Bakas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Jarutis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu pasiūlė pratęsti posėdį), J. Sabatauskas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą baigti posėdį balsavo 26, už pasiūlymą jį pratęsti pusvalandžiu – 57. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (20.03 val.)

 

20.05 val.

SVARSTYTA:

1. Baudžiamojo kodekso 172 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4638(2) ((teikėjai – LRV / vidaus reikalų ministras).

2. Administracinių nusižengimų kodekso 90 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2227(2) (teikėja – A. Širinskienė)

(svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

20.06 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl istorinio Tautos namų sklypo ir nacionalinės koncertų salės – Tautos namų“ projektas Nr. XIIIP-367(2) (teikėjai – J. Olekas / 7 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas S. Tumėnas.

Papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Varžgalys.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

Projekto Nr. XIIIP-367(2) pataisų svarstymas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

20.08 val.

SVARSTYTAAtmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1579(2) (teikėjai – A. Gumuliauskas, V. Rinkevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto narys A. Gumuliauskas.

Valstybės istorinės atminties komisijos išvadą pateikė šios komisijos pirmininkas A. Gumuliauskas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V. Rinkevičius.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

20.11 val.

SVARSTYTA:

1. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1596(2) (sujungti Nr. XIIP-955(3) ir Nr. XIIIP-1596) (teikėjai – LRV / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-1596(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė G. Burokienė

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 14 straipsnio 2 dalies R. J. Dagio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, nebereikia svarstyti.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 14 straipsnio 2 dalies A. Armonaitės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, nebereikia svarstyti.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 15 straipsnio A. Syso pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto V. Vingrienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė V. Vingrienė.

Balsuota dėl 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto V. Vingrienės pataisos: už – 12, prieš – 9, susilaikė 47. Nepriimta. (Užsiregistravo 69 Seimo nariai (20.13 val.)

 

Dėl 16 straipsnio 1 dalies 10 punkto V. Vingrienės pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė V. Vingrienė (atsiėmė pataisą).

 

Dėl 16 straipsnio 1 dalies 10 punkto V. Vingrienės antros pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė V. Vingrienė (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Dėl 16 straipsnio R. J. Dagio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys (nereikalavo balsuoti).

 

Dėl 17 straipsnio 1 dalies R. J. Dagio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 17 straipsnio 1 dalies 7 punkto R. J. Dagio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

Dėl 17 straipsnio 7 dalies R. J. Dagio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys  R. J. Dagys (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Dėl 19 straipsnio R. J. Dagio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys  R. J. Dagys (nereikalavo balsuoti).

 

Dėl 20 straipsnio 1 dalies V. Vingrienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė V. Vingrienė  (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Dėl 20 straipsnio 2 dalies R. J. Dagio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, J. Razma.

Balsuota dėl 20 straipsnio 2 dalies R. J. Dagio pataisos: už – 38, prieš – 3, susilaikė 29. Priimta. (Užsiregistravo 70 Seimo narių (20.22 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 20 straipsnio 2 dalies V. Vingrienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, nebereikia svarstyti.

 

Dėl 20 straipsnio 2 dalies G. Skaistės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė G. Skaistė (nereikalavo balsuoti).

 

Dėl 20 straipsnio 2 dalies  R. J. Dagio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys (atsiėmė pataisą).

 

Dėl 21 straipsnio 4 dalies A. Syso pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė G. Burokienė.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

Balsuota dėl 21 straipsnio 4 dalies A. Syso pataisos: už – 7, prieš – 17, susilaikė 42. Nepriimta. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (20.24 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 21 straipsnio 4 dalies Antikorupcijos komisijos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, nebereikia svarstyti.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 21 straipsnio 5 dalies A. Syso pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 21 straipsnio 5 dalies Antikorupcijos komisijos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, nebereikia svarstyti.

 

Dėl 21 straipsnio 7 dalies V. Vingrienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė V. Vingrienė. 

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

Balsuota dėl 21 straipsnio 7 dalies V. Vingrienės pataisos: už – 7, prieš – 19, susilaikė 40. Nepriimta. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (20.27 val.)

 

Dėl 21 straipsnio 11 dalies R. J. Dagio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys (atsiėmė pataisą).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad  25 straipsnio V. Vingrienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, nebereikia svarstyti.

 

Dėl 27 straipsnio 8 dalies 3 punkto A. Syso pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė G. Burokienė.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, E. Pupinis.

Balsuota dėl 27 straipsnio 8 dalies 3 punkto A. Syso pataisos: už – 13, prieš – 7, susilaikė 45. Nepriimta. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (20.31 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Jovaiša.

 

Dėl 27 straipsnio 9 dalies 3 punkto A. Papirtienės, T. Tomilino ir G. Vasiliausko pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Papirtienė (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 27 straipsnio  9 dalies 3 punkto Teisės ir teisėtvarkos komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 27 straipsnio 13 dalies G. Skaistės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė G. Skaistė.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

Balsuota dėl 27 straipsnio 13 dalies G. Skaistės pataisos: už – 14, prieš – 9, susilaikė 40.  Nepriimta. (Užsiregistravo 63 Seimo nariai (20.34 val.)

 

Dėl 27 straipsnio 16 dalies  R. J. Dagio pirmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys (nereikalavo balsuoti).

 

Dėl 27 straipsnio 16 dalies  R. J. Dagio antros pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys (nereikalavo balsuoti).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys.

 

NUTARTA. Daryti pertrauką, nes baigėsi vakarinio posėdžio laikas.

 

Užsiregistravo 66 Seimo nariai (20.38 val.)

 

Posėdis baigtas

 (20.38 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Degutienė

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Šiaulienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Rasa Smalinskaitė