LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2017-04-26  Nr. XIIIP-586

Vilnius

             

           

Įstatymo projektas atitinka Konstitucijos, įstatymų ir teisės technikos taisyklių reikalavimus.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                        Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Andriuškevičiūtė, tel. (8 5) 2396159, el. p. jadvyga.andriuskeviciute@lrs.lt

J. Raškauskaitė, tel. (8 5) 2396842, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 2396850, el. p. [email protected]