LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 181 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1594 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-05-18 Nr. XIVP-2475(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]