LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Kultūros komitetas

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO  APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-733 5 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2509

 

2018-10-25  Nr. 121-P-32

Vilnius

 

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis, komiteto nariai: Raminta Popovienė, Robertas Šarknickas, Stasys Tumėnas, Ona Valiukevičiūtė; komiteto biuras: biuro vedėja Agnė Jonaitienė patarėja: Deimantė Žegunė, padėjėja Deimantė Pukytė.

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vyriausioji specialistė Vanda Dudienė, Kultūros viceministras Gytis Andrulionis.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2018-09-11

 

 

 

Įstatymo projektas atitinka Konstitucijos, įstatymų ir teisės technikos taisyklių reikalavimus.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

            Sprendimas: Siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 5 ir 8 spraipsnių pakeitimo įstatymo projektui  projektui Nr. XIIIP-2509.

7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: S. Tumėnas, O. Valiukevičiūtė.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                         Ramūnas Karbauskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros komiteto biuro vedėja Agnė Jonaitienė