LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63 335, el. p. dokumentai@stt.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai

El. p. kanc@eimin.lt

 

    

 

 

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA

DĖL PRIEMONĖS „DALINIS NUOMOS MOKESČIO KOMPENSAVIMAS LABIAUSIAI NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS“ VALSTYBĖS PAGALBOS SCHEMOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO

 

 

2020 m. birželio 10 d. Nr. 4-01-4317

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio  nuostatomis, atsižvelgdami į Jūsų 2020 m. birželio 4 d. raštu „Dėl priemonės schemos ir sąlygų aprašo keitimo“ Nr. 3-2212 pateiktą prašymą, atlikome priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimo projekto (toliau – Projektas) antikorupcinį vertinimą.

Aukščiau minėtame Jūsų rašte nurodyta, kad Projektu tikslinamos nuostatos, susijusios su 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatu – Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 8 d., nustatyto maksimalaus galimo pagalbos dydžio skaičiavimu pagalbos gavėjui, įvedant vienos įmonės sąvoką; sudaroma galimybė teikti kreditines sąskaitas faktūras; praplečiamas remiamų subjektų ratas; numatoma galimybė paraiškas pateikti pareiškėjams, kurių vadovai yra užsienio valstybės piliečiai; taip pat juridiniams asmenims, kurie neturi vienasmenio valdymo organo, atliekami kiti pakeitimai.

Įvertinę siūlomus pakeitimus, nenustatėme, kad Projekto nuostatos sudarytų tiesiogines sąlygas korupcijai pasireikšti, tačiau atkreiptinas dėmesys, į tai, kad:

1) įvertinus Jūsų 2020 m. gegužės 22 d. raštu „Dėl priemonės „Dalinis nuomos kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ Nr. (30.4-53E)-3-1974 pateiktą informaciją, buvo atsižvelgta ne į visas 2020 m. gegužės 5 d. antikorupcinio vertinimo išvadoje „Dėl priemonės „Dalinis nuomos kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ Nr. 4-01-3293 (toliau – AV išvada) pateiktas pastabas (pavyzdžiui, AV išvados 5 punktas);

2) nebuvo atsižvelgta į Lietuvos banko 2020 m. balandžio 29 d. rašte Nr. S 2020/(22.9.E-2202)-12-2842 „Dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ pateiktai nuomonei, kuriai AV išvadoje taip pat pritarėme.

Minėtame rašte išsakytos pastabos, kad iš esmės pagal analizuojamą priemonę pagrindinis naudos gavėjas yra ne dėl COVID-19 veiklos vykdyti negalėjęs ir nuostolių patyręs patalpų nuomininkas, bet nekilnojamojo turto, kuriame iki karantino buvo vykdoma ekonominė veikla, savininkas – nuomotojas, kuriam valstybės ir mokesčių mokėtojų lėšomis iš esmės būtų užtikrintas 70 proc. iki karantino buvusių pajamų lygis, yra aktualios ir vertinamo Projekto nuostatų kontekste.

Pavyzdžiui, Projekto 5 punktu siūlomo pakeisti Aprašo 13 punkto nuostatų, numatančių, kad Aprašu numatoma valstybės parama būtų teikiama tuo atveju, kai nuomotojas po karantino paskelbimo datos yra sumažinęs mėnesio nuomos mokestį pareiškėjui ne mažiau kaip 30 proc. (2020 m. kovo mėn. nuomos mokestį ne mažiau kaip 15 proc.) <...>. Atsižvelgiant į tai, kad Aprašo 14 punkte numatyta, kad didžiausias galimas dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 proc. 2020 m. vasario mėn. pareiškėjui taikyto mėnesio nuomos mokesčio dydžio, Aprašo 13 punkto nuostatų pakeitimai lemtų iš esmės didesnę išlaidų nuomai naštą nuomininkui ir tik 15 proc. mažesnę nuomos kainą nuomotojui.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome svarstyti galimybę tikslinti Aprašo nuostatas, labiausiai apsaugant nuo COVID-19 nukentėjusių nuomininkų interesus.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Žydrūnas Bartkus   

 

 

 

 

Julija Antanaitė, tel. (8 706) 62 755, el. p. julija.antanaite@stt.lt