PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ

ĮSTATYMO NR. I-1234 2, 14, 31, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 361, 362, 363 IR 364 STRAIPSNIAIS IR 38, 39 IR 40 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3034

 

 

2019-01-31

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

2.

5

1.

 

Argumentai: Jeigu kyla įtarimai, kad vaikas patyrė smurtą tai neturėtų kilti abejonių, kad vaikas turi būti išklausytas psichologo. Kuomet numatyta, kad vaiko psichologas išklauso tik „pagal poreikį“ kyla grėsmė neteisingai interpretuoti tokį poreikį, o neužtikrinus tokio poreikio patenkinimo – sudaroma galimybė išvengti atsakomybės.

Pasiūlymas: 5 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „pagal poreikį“: „Jeigu yra įtarimų, kad vaikas patyrė smurtą, vaikas pagal poreikį turi būti išklausytas psichologo.“

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                     (Parašas)                                  Monika Navickienė