LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-09-14  Nr. XIIIP-5102

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dulevičiūtė – Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. [email protected]

S. Mikšys, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]