2017-04-21

 

 

PASIŪLYMAS

DĖL KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS ĮSTATYMO NR. XI-2234 

5, 19 STRAIPSNIŲ, PENKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 191 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-279

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Argumentai:

Netikslinga atsisakyti galiojančio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies, kadangi  kriminalinės žvalgybos   informacija gali būti panaudota nurodytiems tikslams po to, kai ji  išslaptinama.

 

Pasiūlymas:

2. Palikti galioti 19 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kriminalinės žvalgybos informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką, prokurorui sutikus, kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos vadovo sprendimu gali būti išslaptinama ir panaudojama tiriant drausminius ir (ar) tarnybinius nusižengimus.“

 

       

 

 

Teikia:

Seimo nariai:                                                                                                     Julius Sabatauskas

                     

              Vytautas Bakas

            

               Dainius Gaižauskas