Projekto lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

statutas

L LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 131 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2018 m.            d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 131  straipsnio pakeitimas

Pakeisti 131  straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Seimo posėdžiai, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiai, išskyrus uždarus posėdžius,  transliuojami Seimo interneto tinklalapyje Seimo valdybos nustatyta tvarka.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

 

Seimo narys

Gabrielius Landsbergis