Atsiėmė 2019-04-08

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 77 STRAIPSNIo PAKEITIMO

ĮSTATYMO NR. XIIIP-3308

2019-04-03

Vilnius

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

77

3

 

Argumentai:

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242  77 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-3308 projektu (toliau – Projektas)  siekiama sunorminti meno doktorantūros procesą ir nustatyti, kad meno doktorantūros studijos vyktų pagal meno sritis ir kryptis, o ne pagal meno studijų sritis, tačiau nenumatyta, toks analogiškas procesas galėtų būti reglamentuotas ir sporto doktorantūros studijų srityje.

Pasiūlymas: 

1 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 77 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Atitinkamais metais priimamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, studijų stipendijų preliminarų skaičių ir skiriamą valstybės finansavimą (nustatytus pagal patvirtintas atitinkamų metų normines studijų kainas ir studijų krypčių grupes (mokslo,  meno ir sporto doktorantūros – pagal mokslo, meno  ir sporto sritis) iki kiekvienų metų balandžio 2 dienos nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius ir valstybės finansines galimybes.“

 

 


 

 

Teikia

 

Seimo nariai:

                                                                                                                          Virgilijus Alekna

                                                                                                                           Valerijus Simulik

                                                                                                                                Kęstutis Smirnovas

                                                                                                                              Edmundas Pupinis

      Eugenijus Gentvilas